Back

Tuomas Kankaanpää

Tuomas Kankaanpää
Reaaliaineet opettaja hi yh ue et fi ps
Kauhavan yläkoulu ja Kauhavan lukio

Social

Bio

Aineenopettaja

Teaching

PS1 Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus, Ruoveden lukio
 19 Free
Self-paced
PS2 Psyykkinen kehitys, kehityspsykologia, Ruoveden lukio
 18 Free
Self-paced
UE2 Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta, Ruoveden lukio
 23 Free
Self-paced
FI1.15A Johdatus filosofiseen ajatteluun, Ruoveden lukio, (3. jakso 2015-16)
 19 Free
Self-paced
PS3 Tietoa käsittelevä ihminen
 15 Free
Self-paced
FI2 Filosofinen etiikka
 0 Free
Self-paced
FI4 Tieto, tiede ja todellisuus
 0 Free
Self-paced
FI3 Yhteiskuntafilosofia
 3 Free
Self-paced
PS4 Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta, Ruoveden lukio (2. jakso 2015)
 17 Free
Self-paced
PS5 Persoonallisuus ja mielenterveys
 17 Free
Self-paced
UE1 Uskonto ilmiönä
 36 Free
Self-paced
UE3 Ihmisen elämä ja etiikka
 19 Free
Self-paced
UE4 Uskontojen maailmat
 2 Free
Self-paced
UE4 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa
 1 Free
Self-paced
Psykologian ainereaali
 6 Free
Self-paced
Filosofian ainereaali
 2 Free
Self-paced
Uskonnon ainereaali
 0 Free
Self-paced
PS1 Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus (2. jakso, 2015)
 20 Free
Self-paced
UE2 Maailmanlaajuinen kristinusko
 0 Free
Self-paced
PS2 Psyykkinen kehitys, kehityspsykologia, Ruoveden lukio
 0 Free
Self-paced
HI1 Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa
 1 Free
Self-paced
HI3 Itsenäisen Suomen historia
 0 Free
Self-paced
HI2 Kansainväliset suhteet
 0 Free
Self-paced
YH2 Taloustieto
 1 Free
Self-paced
YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma
 0 Free
Self-paced
ET1 Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu
 0 Free
Self-paced
ET2 Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä
 0 Free
Self-paced
ET3 Yksilö ja yhteisö
 0 Free
Self-paced
HI4 Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys
 0 Free
Self-paced
HI5 Ruotsin itämaasta Suomeksi
 1 Free
Self-paced
HI6 Maailman kulttuurit kohtaavat
 0 Free
Self-paced
YH4 Kansalaisen lakitieto
 0 Free
Self-paced
PS1 Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus
 0 Free
Self-paced
Elämänkatsomustieto 7. luokka
 0 Free
Self-paced
Elämänkatsomustieto 8. luokka
 0 Free
Self-paced
Elämänkatsomustieto 9. luokka
 0 Free
Self-paced
Yhteiskuntaoppi alakoulu
 0 Free
Self-paced
ET4 Kulttuurit katsomuksen muovaajina
 0 Free
Self-paced
ET5 Katsomusten maailma
 0 Free
Self-paced
ET6 Teknologia, maailmankatsomukset ja ihmiskunnan tulevaisuus
 0 Free
Self-paced
FI1.15B Johdatus filosofiseen ajatteluun, Ruoveden lukio
 0 Free
Self-paced
PS4 Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta
 0 Free
Self-paced
PS1 Psyykkinen toiminta ja oppiminen
 2 Free
Self-paced
PS2 Kehittyvä ihminen
 2 Free
Self-paced
FI1.15B Johdatus filosofiseen ajatteluun, Ruoveden lukio (4. jakso)
 0 Free
Self-paced
FI1.15B Johdatus filosofiseen ajatteluun, Ruoveden lukio
 1 Free
Self-paced
UE1 Uskonnon luonne ja merkitys
 0 Free
Self-paced
FI1.15B Johdatus filosofiseen ajatteluun, Ruoveden lukio
 0 Free
Self-paced
FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun
 18 Free
Self-paced
PS3 Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet, Ruoveden lukio
 1 Free
Self-paced
PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen
 0 Free
Self-paced
UE3 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä
 0 Free
Self-paced
UE5 Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa
 0 Free
Self-paced
UE6 Uskonnot ja media
 0 Free
Self-paced
HI3 Kansainväliset suhteet (ops 2003)
 27 Free
Self-paced
HI4 Suomen historian käännekohtia (ops 2003)
 25 Free
Self-paced
HI8 Sotahistorian kurssi
 14 Free
Self-paced
UE1 Uskonto ilmiönä
 0 Free
Self-paced
FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun
 0 Free
Self-paced
HI3 Kansainväliset suhteet (ops 2003)
 28 Free
Self-paced
HI3 Kansainväliset suhteet (itsenäinen suoritus)
 1 Free
Self-paced
HI7 Historian kertauskurssi
 5 Free
Self-paced
HI4 Suomen historian käännekohtia (ops 2003)
 17 Free
Self-paced
YH2 Taloustieto (ops 2003)
 21 Free
Self-paced
HI5 Ruotsin itämaasta Suomeksi
 5 Free
Self-paced
YH2 Taloustieto (ops 2003) Itsenäinen suoritus
 2 Free
Self-paced
HI4 Suomen historian käännekohtia (ops 2003) Itsenäinen suoritus
 0 Free
Self-paced
HI4 Suomen historian käännekohtia (ops 2003) Itsenäinen suoritus
 0 Free
Self-paced
YH2 Taloustieto
 17 Free
Self-paced