Back

Нэрмаа Зунай

Нэрмаа Зунай
Эдийн засгийн ухааны доктор Ph.D
Агроэкологи Бизнесийн Сургууль,МДС,ХААИС

Bio

Овог нэр: Зунай
Нэр: Нэрмаа
Улсад ажилласан жил: 18 дахь жилдээ ажиллаж байна. Боловсролын салбарт 14 дэх жилдээ багшаар ажиллаж байна.
Төгссөн сургууль: УБ-ХҮДС-бакалавр 1997 онд, ХААИС-ЭЗБС-магистр 2006 онд, БНХАУ-ӨМӨЗО-Тариалангийн Их Сургууль 2012 онд Эдийн Засгийн Ухааны Докторын зэрэг хамгаалсан.
Одоо ажиллаж байгаа салбар: Дархан-Уул аймаг УГТСЭШХ-Агорэкологи Бизнесийн Сургууль
Харъяа Тэнхим: Бизнес Удирлагын тэнхим
Холбоо барих утас: 99374647
Мэйл хаяг: nermaa_4647@yahoo.com

Teaching

Бизнесийн харилцаа
 3 Free
15 Feb 2019 - 15 Feb 2019
Бизнесийн харилцаа /2015-2016/ -З.Нэрмаа
 3 Free
Self-paced
Менежментийн үндэс -/2018-2019/ -Хавар
 9 Free
Self-paced