Back

Bayasgalan Sanal

Bayasgalan Sanal
Ph.D
National University of Mongolia

Teaching

Монголын гадаад бодлого
 284 Free
Self-paced
геополитикийн үндэс
 32 Free
Self-paced
Олон улсын харилцаан дахь соёл иргэншлийн асуудлууд явц
 31 Free
Self-paced
Монголын гадаад бодлого дахин явц
 22 Free
Self-paced
эрхзүйн баримт бичиг явц
 247 Free
Self-paced
Монголын гадаад бодлогын үндэс
 199 Free
Self-paced
соёл иргэншил шалгалт
 7 Free
Self-paced
геополитик шалгалт
 1 Free
Self-paced