Back

Debbie Corso

Debbie Corso
Peer Educator

Teaching

Distress Tolerance 1 of 3  (May 2014)
 14 Free
14 May 2014 - 4 Jun 2014
Distress Tolerance 2 of 3 (May 2014)
 5 Free
12 May 2014 - 2 Jun 2014
Emotion Regulation 1 of 3 (May  2014)
 15 Free
16 May 2014 - 6 Jun 2014
Emotion Regulation 2 of 3  (May 2014)
 5 Free
9 May 2014 - 4 Jun 2014
Emotion Regulation 3 of 3  (June 2014)
 6 Free
18 Jun 2014 - 9 Jul 2014
Mindfulness (May 2014)
 15 Free
16 May 2014 - 6 Jun 2014
Interpersonal Effectiveness 2 of 3 (May 2014)
 7 Free
16 May 2014 - 6 Jun 2014
Interpersonal Effectiveness 3 of 3  (June 2014)
 5 Free
20 Jun 2014 - 19 Jun 2014
CCC - Committed Community Circle Group (May 2014)
 8 Free
11 May 2014 - 1 Jun 2014
Interpersonal Effectiveness 1 of 3 (June 2014)
 17 Free
16 Jun 2014 - 8 Jul 2014
Emotion Regulation 2 of 3 (June 2014)
 5 Free
20 Jun 2014 - 12 Jul 2014
Distress Tolerance 2 of 3 (June 2014)
 6 Free
18 Jun 2014 - 10 Jul 2014
Distress Tolerance 1 of 3 (June 2014)
 10 Free
18 Jun 2014 - 9 Jul 2014
Mindfulness (self-paced)
 37 Free
Self-paced
Interpersonal Effectiveness 2 of 3 (July 2014)
 6 Free
21 Jul 2014 - 11 Aug 2014
Distress Tolerance 2 of 3 (July 2014)
 6 Free
23 Jul 2014 - 13 Aug 2014
DBT Weekly Class
 26 Free
11 Aug 2014 - 27 Oct 2014