Back

Ján Mihálik

Ján Mihálik

Social

Bio

Pracuje ako konzultant pre riadenie zmeny a knowledge management u Saleziánov don Bosca – Slovenská provincia.

Počas štúdia sociálnej práce na Univerzite Komenského v Bratislave sa špecializoval najmä na riadenie neziskových organizácií. V roku 2003 úspešne absolvoval dvojročný postgraduálny kurz Prax sociálneho rozvoja na London Metropolitan University, UK.

V rokoch 2000-2012 pôsobil ako konzultant a tréner PDCS, o.z. V súčasnosti sa odborne orientuje na témy riadenia neziskových organizácií, rozvojovej spolupráce a transformácie konfliktov zvlášť v medzináboženskom kontexte. Má rozsiahlu skúsenosť v práci s organizáciami neziskového a verejného sektora v strednej a juho-východnej Európe.

Je spoluautorom viacerých kníh, napr.:
• Fundraising bez hraníc: Získavanie darcov pre rozvojovú spoluprácu a humanitárnu pomoc
• Peacework: Práca pre mier
ako aj autorom a spoluautorom článkov, štúdií a evaluácií.

Teaching

Motivácia v práci s dobrovoľníkmi FSE
 5 Free
Self-paced