Back

Miia Toivio

Miia Toivio
Ohjaaja
Työväen Akatemia

Social

Teaching

Kirjoittamisen opettamisen perusteet
 13 Free
30 Aug 2013 - 25 Aug 2014
Kirjoittaminen luovana prosessina
 14 Free
4 Sep 2013 - 23 Oct 2013
Tieteellinen kirjoittaminen
 6 Free
29 Oct 2013 - 17 Jan 2014
Tekstikokonaisuus - genreen harjaantuminen
 11 Free
11 Nov 2013 - 31 Jul 2015
KIKA401 Kirjoittamisen historia ja tutkimus (5 op)
 9 Free
30 Jan 2014 - 27 Mar 2014
Kirjoittamisen opettamisen perusteet
 11 Free
27 Aug 2014 - 17 Nov 2014
KIKA401 Kirjoittamisen historia ja tutkimus (5 op)
 6 Free
15 Jan 2015 - 11 Sep 2015
Kirjoittaminen luovana prosessina
 11 Free
3 Sep 2015 - 26 Oct 2015
Tekstikokonaisuus - genreen harjaantuminen
 10 Free
11 Sep 2015 - 7 Sep 2016
Kirjoittajana kasvaminen jatko
 15 Free
Self-paced
Sanataide
 8 Free
8 Mar 2016 - 26 Apr 2016
Runouden jatkokurssi
 11 Free
23 Mar 2016 - 13 May 2016
KIKP210 Kirjoittajan yhteisöt
 12 Free
1 Sep 2016 - 9 Feb 2017
KIKA420 Kirjoittamisen opettaminen
 7 Free
2 Sep 2016 - 6 Nov 2016
Dystopia ja dystooppisuus kirjallisuudessa
 13 Free
22 Sep 2016 - 15 Dec 2016
KIKA427 Kirjoittaja ja kirjoittamisen historia
 6 Free
1 Nov 2016 - 30 Dec 2016
KIKP216 Perusopintojen runouskurssi
 13 Free
1 Nov 2016 - 30 Dec 2016
KIKP212 Faktan ja fiktion vuoropuhelu kirjoittamisessa
 13 Free
3 Nov 2016 - 30 Dec 2016
KIKP218 Perusopintojen tekstikokoelma
 11 Free
3 Jan 2017 - 19 May 2017
Perus- ja aineopintojen draamakurssi
 17 Free
9 Jan 2017 - 6 Mar 2017
Kotimaisen kirjallisuuden lukupiiri
 5 Free
24 Oct 2016 - 19 May 2017
Argumentaatio ja retoriikka
 9 Free
10 Jan 2017 - 10 Mar 2017
Sanoista teokseksi
 11 Free
10 Jan 2017 - 19 May 2017
KIKP210 Kirjoittajan yhteisöt
 2 Free
9 Feb 2017 - 5 May 2017
KIKP2010 Kirjoittamisen taiteelliset ja tieteelliset lähtökohdat
 13 Free
4 Sep 2017 - 27 Oct 2017
Kirjoittaminen luovana prosessina
 7 Free
4 Sep 2017 - 3 Nov 2017
Kirjoittajana kasvaminen 2
 6 Free
11 Sep 2017 - 24 Oct 2017
Kirjoittajana kasvaminen 1
 14 Free
6 Sep 2017 - 1 Nov 2017
KIKP216 Perusopintojen runouskurssi
 11 Free
27 Oct 2017 - 5 Jan 2018
KIKP212 Faktan ja fiktion vuoropuhelu kirjoittamisessa
 8 Free
30 Oct 2017 - 6 Jan 2018
Kirjoittajana kasvaminen jatko
 8 Free
31 Oct 2017 - 29 Jan 2018
Kotimaisen kirjallisuuden lukupiiri
 5 Free
2 Nov 2017 - 18 May 2018
KIKP218 Perusopintojen tekstikokoelma
 8 Free
3 Jan 2018 - 22 Aug 2018
Sanoista teokseksi
 5 Free
11 Jan 2018 - 18 May 2018
KIKP2011Kirjoittaja lukijana
 6 Free
12 Jan 2018 - 30 Mar 2018
Argumentaatio ja retoriikka
 13 Free
15 Jan 2018 - 30 Mar 2018
Kirjallisuushistoria III syventävä jakso 5 op
 17 Free
29 Jan 2018 - 4 May 2018
KIKV1005 Tietokirjoittaminen
 7 Free
19 Mar 2018 - 28 May 2018
KIKP2010 Kirjoittamisen taiteelliset ja tieteelliset lähtökohdat
 25 Free
1 Aug 2018 - 5 Nov 2018
Kirjoittajana kasvaminen 1
 22 Free
1 Aug 2018 - 28 Oct 2018
Opiskelukirjoittaminen
 36 Free
3 Sep 2018 - 5 Nov 2018
KIKV1004 Runous
 23 Free
29 Oct 2018 - 13 Jan 2019
KIKP2011Kirjoittaja lukijana
 23 Free
31 Oct 2018 - 1 Feb 2019
Kirjoittajana kasvaminen 2
 20 Free
31 Oct 2018 - 31 Dec 2018
Kirjallisuushistoria III syventävä jakso 5 op
 13 Free
7 Jan 2019 - 12 Apr 2019
KIKP218 Perusopintojen tekstikokoelma
 22 Free
12 Dec 2018 - 5 May 2019
Sanoista teokseksi
 21 Free
7 Jan 2019 - 17 May 2019
KIKP212 Faktan ja fiktion vuoropuhelu kirjoittamisessa
 14 Free
14 Jan 2019 - 15 Mar 2019
Argumentaatio ja retoriikka
 15 Free
4 Feb 2019 - 2 Apr 2019
Sanataide
 12 Free
11 Mar 2019 - 29 Apr 2019