Back

Taina Vepsäläinen

Taina Vepsäläinen

Teaching

AUTO15
 0 Free
11 Aug 2016 -
RAKA15/RAKB15
 0 Free
11 Aug 2016 -
LÄHI16
 0 Free
15 Oct 48579 -
AUTO16
 0 Free
15 Oct 48579 -
RAKA16
 0 Free
15 Oct 48579 -
PIKÄ16
 0 Free
15 Oct 48579 -
SK3
 0 Free
15 Oct 48579 -
KOSM16 / PAKA16
 0 Free
15 Oct 48579 -
PIKÄ15
 0 Free
Self-paced
LÄHI15
 0 Free
Self-paced
SK1
 0 Free
Self-paced
KOSM16
 0 Free
15 Oct 48579 -
KOKKIB15
 0 Free
Self-paced
KOKKIA15
 0 Free
Self-paced
TVT
 0 Free
Self-paced
PAKA16
 0 Free
Self-paced
Korvaukset AUTO15
 0 Free
Self-paced
AUTO15 / Korvaukset
 0 Free
Self-paced
LÄHI / KORVAUKSET
 0 Free
Self-paced
ÄI2: Tiedonhankinta ja lähteiden käyttö sekä kirjallisuus
 0 Free
Self-paced
Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen, AUTO17
 0 Free
Self-paced
ÄI1 Opiskelutaidot ja verkkoviestintä, AUTO17
 0 Free
Self-paced
Taide ja kulttuuri KOSM16
 0 Free
Self-paced
Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen / LÄHI17
 0 Free
Self-paced
Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen / RAK17, PIKÄ17
 0 Free
Self-paced
Opiskelutaidot ja verkkoviestintä, LÄHI17
 0 Free
Self-paced
Opiskelutaidot ja verkkoviestintä, PAKA17
 0 Free
Self-paced
Opiskelutaidot ja verkkoviestintä, KOSM17
 0 Free
Self-paced
Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen / PAKA17
 0 Free
Self-paced
YHTEISKUNTATAIDOT, PAKA17
 0 Free
Self-paced
ÄI2: Tiedonhankinta ja lähteiden käyttö sekä kirjallisuus, RAK17
 0 Free
Self-paced
ÄI1 Opiskelutaidot ja verkkoviestintä, T1
 2 Free
Self-paced
ÄI2 Tiedonhankinta ja lähteiden käyttö sekä kirjallisuus, KOSM17
 1 Free
Self-paced
ÄI2 Tiedonhankinta ja lähteiden käyttö sekä kirjallisuus, T1
 2 Free
Self-paced
ÄI1 Opiskelutaidot ja verkkoviestintä, T1, verkkokurssi
 0 Free
Self-paced
ÄI1 Opiskelutaidot ja verkkoviestintä, T1, verkkokurssi
 0 Free
Self-paced
ÄI2 Tiedonhankinta ja lähteiden käyttö sekä kirjallisuus, T1, verkkokurssi
 0 Free
Self-paced
ÄI3: Tekstitaidot ja kielenhuolto
 0 Free
Self-paced
ÄI3 Tekstitaidot ja kielenhuolto: RAKA17, PIKÄ17, KIPE17
 0 Free
Self-paced
Äidinkieli, valinnainen
 0 Free
Self-paced
Äidinkieli, valinnainen: PIKÄ16, KIPE16
 0 Free
Self-paced
Taide ja kulttuuri, 2016
 0 Free
Self-paced
Taide ja kulttuuri: RAKA16, KIPE16
 0 Free
Self-paced
Taide ja kulttuuri: PIKÄ16
 0 Free
Self-paced
ÄI3 Tekstitaidot ja kielenhuolto, PAKA17
 17 Free
Self-paced
ÄI2 Tiedonhankinta ja lähteiden käyttö sekä kirjallisuus, PAKA17
 0 Free
Self-paced
ÄI2 Tiedonhankinta ja lähteiden käyttö sekä kirjallisuus, LÄHI17
 0 Free
Self-paced
ÄI3 Tekstitaidot ja kielenhuolto, KOSM17
 13 Free
Self-paced
Tieto- ja viestintätekniikka, KOSM17
 0 Free
Self-paced
Yhteiskuntataidot, KOSM17
 0 Free
Self-paced
Valinnainen äidinkieli, LÄHI16
 0 Free
Self-paced
ÄI2: Tiedonhankinta ja lähteiden käyttö sekä kirjallisuus, AUTO17
 0 Free
Self-paced
ÄI3: Tekstitaidot ja kielenhuolto, AUTO17
 15 Free
Self-paced
YKT
 0 Free
Self-paced
Taide ja kulttuuri AUTO16
 0 Free
Self-paced
ÄI4: Ammatillinen raportointi
 0 Free
Self-paced
ÄI4: Ammatillinen raportointi ja ÄI5: Puheviestintätaidot,      KOSM17
 13 Free
Self-paced
ÄI4: Ammatillinen raportointi sekä ÄI3: Tekstitaidot ja kielenhuolto, LÄHI17
 16 Free
Self-paced
Taide ja kulttuuri, PAKA16
 0 Free
Self-paced
ÄI4: Ammatillinen raportointi ja ÄI5: Puheviestintätaidot, RAKA17 ja PIKÄ17
 0 Free
Self-paced
ÄI4, ÄI5: Ammatillinen raportointi ja puheviestintätaidot, PAKA17
 17 Free
Self-paced
ÄI4 ja ÄI5: Ammatillinen raportointi ja puheviestintätaidot, AUTO17
 14 Free
Self-paced
YHTEISKUNTATAIDOT; RAKA17, PIKÄ17
 0 Free
Self-paced