Back

Одончимэг Биндэръяа

Одончимэг Биндэръяа
Агроэкологи Бизнесийн Сургууль,МДС,ХААИС

Teaching

Суурьшлын экологи. /2017-2018-намар. Магистр+30. Б.Одончимэг/
 4 Free
9 Oct 2017 - 17 Nov 2017
Экологи байгаль хамгаалал /Б.Одончимэг, 2018-2019 он, IV период/
 0 Free
5 Jan 2019 - 24 May 2019
Экологийн мониторинг./2015-2016-хавар.Б.Одончимэг/
 3 Free
24 Oct 2016 - 25 Oct 2016
Нөхөн сэргээлтийн экологи- Б.Одончимэг /ЭКОЛОГИЙН МАГИСТР 2017-2018 НАМАР/
 11 Free
19 Mar 2018 - 6 Apr 2018
Монгол орны экосистем /2017-2018. Намар. Төгсөлт хойшилсон. Б.Одончимэг/
 2 Free
9 Oct 2017 - 17 Nov 2017
Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн менежмент /2017-2018. Намар. Экологийн эчнээ-1. Б.Одончимэг/
 3 Free
21 May 2019 - 8 Jun 2019
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ-Б.Одончимэг  /Магистр+30, 2017-2018 Хавар /
 1 Free
7 Jan 2019 - 19 Apr 2019