Back

Азжаргал Төмөрхүү

Азжаргал Төмөрхүү
Магистр
Агроэкологи Бизнесийн Сургууль,МДС,ХААИС

Teaching

Инженерийн зураг зүй /2018-2019-V. Т.Азжаргал/
 2 Free
Self-paced
CAD хэрэглээ /2018-2019-Хавар-IV. Т.Азжаргал/
 1 Free
Self-paced
Машин үйлдвэрлэлийн технологи /2018-2019-V. Т.Азжаргал/
 3 Free
Self-paced