Back

Азжаргал Төмөрхүү

Азжаргал Төмөрхүү
Магистр
Агроэкологи Бизнесийн Сургууль,МДС,ХААИС

Teaching

Инженерийн зураг зүй /2018-2019-III. Т.Азжаргал/
 2 Free
Self-paced
CAD хэрэглээ /2018-2019-намар. Т.Азжаргал/
 7 Free
Self-paced
Стандартчилал, техникийн хэмжил зүй /2018-2019. Т.Азжаргал/
 2 Free
Self-paced