Create your own online course

Simple, secure & free forever

ఇప్పుడు సైన్ అప్ అవ్వండి

3 దశల్లో అందమైన కోర్సు

ఆన్ లైన్ కోర్సులను తక్షణమే సృష్టించండి మరియు సవరించండి, చర్చలు మరియు క్విజ్, పత్రాలను భాగస్వామ్యం చెయ్యడం మరియు నేరుగా మీ కోర్సు లోకి ఏదైనా మల్టీమీడియా విషయాన్ని పొందుపరచండి. మా కళ దృశ్య ఎడిటర్ స్థితి వలన మీ కోర్సు కేవలం కొన్ని క్లిక్ లతో ఒక ఖరీదైన అధ్యయనం పుస్తకంలా ఉంటుంది.

ఎప్పుడైనా,ఎక్కడైనా అందుబాటులో ఉంటాము

Our truly mobile service allows access from any modern online device - Mac, PC, tablet or smartphone. You can create an entire course on your tablet, preview any course file (including MS Office) in a browser, and complete a quiz on your smartphone.

మీ లెర్నింగ్లో టాప్ లో ఉండండి

ప్రతి విద్యార్థి అన్ని కేటాయించిన కోర్సులు, క్విజ్లు మరియు గడువులు ఉన్న ఒక విద్యా క్యాలెండర్ ని Eliademy అందిస్తుంది.మరియు మీ తరగతికి సంబంధిచిన ముఖ్యమైన నవీకరణను ఎప్పటికీ కోల్పోకుండా ఉండేలా, ప్రతి ఒక్కరు వారి స్వీయ చదువు యొక్క షెడ్యూల్ ను వ్యక్తిగతీకరించుకునే విధంగా వార్తల ఫీడ్ ను మరియు ఇ-మెయిల్ ప్రకటన వ్యవస్థను ఈ వేదిక అందిస్తుంది.

మీ LMSను స్వంతం చేసుకోండి

Eliademy is built for teachers. If you are limited by your IT department when you are giving visiting lectures or corporate training and need a simple and easy way to share course content with your students - try Eliademy. Just upload a list of emails and all your students will join you in an LMS controlled by you.

Make stunning courses in minutes

Eliademy is really simple to use. It allows instructors to create and share online courses with online multimedia, private videos, LTI edu apps, discussions, tasks, quizzes and customizable completion certificates. It is packed with user-friendly features and you will fall in love with it instantly. Learn more about all features.

Featured courses

Over 15.000 teachers already trust Eliademy

I have been Eliademy now for three years in my online course. I like especially the visual layout of the course structure. I have got good feedback of that from students as well. The program is also easy to use both from teachers and students point of view. Videos and links are directly visible and it is easy to see the course structure.

మరింత తెలుసుకోండి

Susanna Fabricius (Arcada University, Finland)

I am a middle school teacher in Arizona. I teach 7th and 8th grade. I have been looking for an online tool like Eliademy for a long time. Nothing ever seemed to do just what I wanted. Eliademy does just what I want. I share links and videos, we share discussion questions, and it helps me to take my kids out of the classroom where real learning happens. My students love the site because it's easy to navigate and they can access it from their homes or cell phones. I have recommended it to all of my colleagues.

మరింత తెలుసుకోండి

John Harris (Esterlla Middle School, USA)

Eliademy helps to work collaboratively wherever we are, whenever we can. This is a great platform. Not only can we do tasks together, but we can also participate in discussions what is a way we feel more united as a group. Besides, as teachers, we can receive tasks submissions and grade them easily. There is also an option upload other course materials from different resources - online presentation, videos, files and even take part in webinars. Thank you to all the staff that makes Eliademy available.

మరింత తెలుసుకోండి

Maria Isabel Piccinini (Centro de Capacitación, Argentina)

విశేషత పొందినవి

edtech20
redherring
Edison
Techcrunch
GNFF
Понедельник

మా భాగస్వాములు

Aalto
Digile
Open Education Europa
FIBS
Divercity Chapter
UN

Looking for an LMS to teach confidential courses?

With Eliademy Premium, you can train your team, customers and partners.

Built together with the community

We make sure every customer request, suggestion or idea counts.

Visit our community portal and vote

Stay up to date

A new feature is released every week

Learn more in our blog

ఆసక్తికరంగా ఉందా? మీ మొదటి కోర్సును ఇప్పుడే ప్రారంభించండి