Je dostupný pre všetkých inštruktorov

Editor kurzu

Vytvorte kurz so všetkými potrebnými nástrojmi pre editáciu. Čo vidíte je to, čo môžete získať. Eliademy pre vás usporiada všetky texty, obrázky, videá, audiá a interaktívne prvky.

Študujte ďalej

Váš vlastný LMS

Eliademy bol vybudovaný pre učiteľov. Nemusíte byť limitovaný vaším IT oddelením. Vy riadite, kto dostane prístup na vaše kurzy a ako sú dodávané.

Interaktívne diskusie

Online trieda ešte nikdy nebola tak sociálna. Teraz môžete organizovať chaty do rôznych tém pre lepšie preniknutie do špecifických tém. Ktokoľvek môže na vašom kurze priamo odpovedať na správy iných.

Študujte ďalej

Úlohy a kvízy

Na vašich kurzoch môžete vytvárať úlohy a kvízy a riadiť, kedy sa majú stať viditeľnými, čo sa má udiať po uplynutí stanoveného času alebo koľko pokusov môže byť zadaných pri odpovedi.

Študujte ďalej

Nástroje známkovania

Rozumejte lepšie tomu, ako vaši študenti študujú s použitím vhodných zadaní a kvízov. Ľahko si môžete pozrieť, ktoré úlohy boli klasifikované, kto ukončil úlohy a získať priame spätné väzby o výkonnosti triedy.

Študujte ďalej

Online multimédia

Ak máte priravené materiály kurzu niekde inde, všetko, čo musíte urobiť je vlepiť odkaz. Eliademy nebadane podporuje YouTube, Slideshare, Prezi a viac ako 160 ďalších zdrojov.

Študujte ďalej

Certifikát o ukončení kurzu

Eliademy vám dáva možnosť oceniť vašich študentov certifikátom ukončenia. Študenti môžu získať zadarmo online certifikát alebo objednať vysokokvalitnú tlačenú kópiu (príjem z predaja sa rozdelí s vami).

Študujte ďalej

Integrácia s LinkedIn

Všetky online certifikáty získané od Eliademy môžu byť pridané k LinkedIn profilu, alebo zdieľané v sociálnom médiu.

Študujte ďalej

Trhovisko online kurzu

Eliademy je domovom už desiatok tisíc kurzov vo viac ako šesťdesiatich jazykoch. Môžete učiť vaše kurzy zadarmo, alebo nastaviť cenu registrácie. Budeme s vami zdieľať 70% všetkých prijmov.

Študujte ďalej

Systém robustných upozornení

Ziskajte okamžité notifikácie na všetky dôležité aktivity triedy, ako napríklad v sociálnych sietiach.

Študujte ďalej

Osobný študijný kalendár

Viďte všetky vaše úlohy a termíny ukončenia v prehľadnom tvare. Môžete synchronizovať váš Eliademy kalendár s iCal, Google a Outlookom.

Študujte ďalej

Analytika študujúcich

Pozrite si históriu registrácie na kurzy, oboznámenie sa s obsahom kurzu, priebeh odovzdávania úloh a rozdelenie známok pre ľubovoľné kurzy.

Študujte ďalej

Vo vašom jazyku

Náš skvelý team dobrovoľníkov localizoval Eliademy do viac ako 60 jazykov. Je šanca, že vaši študenti budú mať náš používateľský interface v ich prirodzenom jazyku.

Študujte ďalej

Neobmedzené kurzy

Niet žiadnych obmedzení na počet kurzov, ktoré môžete vytvoriť ani na počet súborových príloh, ktoré môžete nahrať.

Zaujíma vás to? Vytvorte váš prvý kurz hneď teraz.

Premium vlastnosti

Dôverné kurzy

Môžete vytvárať a učiť úplne dôverné kurzy, ktoré nebudú viditeľné pre nikoho iného, okrem pozvaných študentov.

Manažovanie používateľa

Viďte všetkých používateľov všetkých kurzov na prvý pohľad, priraďte ich do skupín a manažujte prístup.

Študujte ďalej

Manažovanie kurzu

Zaregistrujte jednotlivých študentov alebo skupiny na ľubovoľný kurz vo vašej organizácii bez zasielania pozvania.

Online výuka a webináre

Môžete naplánovať online výukové stretnutie so živým zdieľaním videa a plochy.Nepotrebujete pozývať študentov na nejaké iné platformy, webináre sú zabudované do vašich kurzov.

Študujte ďalej

Katalóg kurzov organizácie

Vylepšite vašu značku o zákaznícky upraviteľnú vstupnú stránku o vašej organizácii a kurzoch, ktoré učíte. Netreba nastaviť iné webové stránky pre reklamu vašich kurzov.

Študujte ďalej

Administračné role

Možete priradiť administrátorské role administrátorovi (s plným prístupom ku všetkým kurzom), pozorovateľovi (len právo na prezeranie) alebo inštruktorovi organizácie.

Študujte ďalej

Súkromné video úložisko

Všetky vaše inštrukčné videá môžu byť priamo nahraté na váš kurz. Nie je potrebné použitie služby tretej strany ohľadom prístupu.

Študujte ďalej

Organizačná analytika

Rozšírená verzia analytík pokrýva všetky zamýšľané kurzy vo vašej organizácii.

Študujte ďalej

Prednostná podpora

Urobíme to najlepšie, čo je v našich silách pre poskytnutie riešenia do 24 hodín.

Zaujíma vás to? Študujte viac o Eliademy Premium.