O nás

About Us

Eliademy (əlɪaˈdəmi) je e-learningová platforma, ktorá umožňuje edukátorom a študentom vytvárať, zdieľať a manažovať online kurzy. Toto je voľná alternatíva k Moodle, Blackboard a iným komerčným learning management systémom.

Naším poslaním je demokratizácia vzdelávania pomocou technológie. Toto poslanie vychádza z nášho presvedčenia, že vzdelávanie by malo byť dostupné pre všetkých a všade.Ak sa vrátime do histórie, veľký filozof Plato založil prvú Akadémiu vo svete v olivovom háji, ktorý bol v Grécku známy aj ako Elia. Bola to pozoruhodná udalosť, ktorá položila základy pre vzdelávanie ľudstva. Avšak, Platova Akadémia bola exkluzívna akadémia, ktorá bola bezplatná len pre občanov Atén. Aplikáciou rovnakej filozofie a jej rozvinutím ďalej, si myslíme, že vzdelávanie by malo byť dostupné pre všetkých a na celom svete, a preto sme vytvorili Eliademy.

Eliademy je vyvíjaný spoločnosťou CBTec Oy. Eliademy je založený na použití Open Source a na spolupráci školiteľov a študentov z celého sveta.

Môžete nás navštíviť na Hiilikatu 3 v Helsinkách alebo nám napísať email (support@eliademy.com).