Q M Web Courses

Q M Web Courses är ett företag med lång erfarenhet av kvalitets- och säkerhetsledningsarbete. Vi finns till för att stödja mindre företag i kvalitetsarbetet och hjälper er med uppbyggnad av processer och ledningssystem, tar fram dokumentation, utbildar chefer och medarbetare i kvalitetsfrågor, exempelvis genom kursen Revisionsmetodik som du hittar på Eliademy.

Välkommen till oss!
All courses (1)

Our Address