ETG Academy

ETG eshtë një Akademi që ka si qëllim përgatitjen dhe kualifikimin, në nivel ndërkombëtar, profesionistët e rinj turistikë. Ne ofrojmë trajnime përgatitëse në industri të caktuara të cilat janë të përshtatura posaçërisht për kërkesat e turizmit dhe të mikëpritjes. Trajnimet tona janë themeluar në modelin Gjerman i cili është një kombinim i trajnimit teorik dhe praktikën e menjëhershme në terren. Krahas pjesmarrjes në seminaret teorike, mund të punoni paralelisht në një kompani turistike me kohë të plotë.

Pra pasi të keni përfunduar, jo vetëm që certifikoheni, por gjithashtu përfitoni edhe përvojë pune nga praktika. Përvoja e përfituar ju ndihmon por edhe ju jep epërsi kur të kërkoni punë. Këto trajnimë dhe kualifikime mbështëten nga 'PROGRESS INTERNATIONAL' një nga kompanitë lider në Konsulencë, Trajnime dhe Zhvillim në fushën e Turizmit. Këto certifikata janë të njohura ndërkombëtarisht.
Akademia ETG është mundësuar nga Elite Travel DMC, kompani që meret me menaxhimin e destinacioneve, themeluar në vitin 2000 në Shqipëri, dhe operon në të gjithë Ballkanin. Ka një staf profesionistësh me një përvojë disa vjeçare pune në planifikimin dhe organizimin e tureve.
Elite Travel po punon në përmirësimin e kulturës së punës dhe shoqërisë Shqiptare, gjithashtu fuqimisht beson se investimi në inovacion dhe në mënyrë të vazhdueshme në edukim është çelësi për një zhvillim të qëndrueshëm dhe afatgjatë të biznesit.

ETG is the Academy that prepare and qualify, on an international level, the new tourist professionals! We offer industry-specific learning trainings that are specially adapted to the needs of tourism and hospitality sector. Our training are based on the German model of dual study characterized by the combination of theoretical training with the direct practice. Instead of attending only the theoretical seminars, you work in parallel in a tourism company as a full force.
So you end up not only with a certification in the bag, but also tangible work experience in tourism. The practical knowledge gained is particularly helpful in finding a job. Our Training and training qualifications are set and certified by PROGRESS INTERNATIONAL , one of world's leading Consultancy, Training and Development Company within the Travel and Tourism sector. Those certifications are international accepted.
ETG Academy is powered by Elite Travel DMC, a Destination Management Company, established in 2000, based in Albania, and active on the entire Balkan region. It counts a group of professionals of tourism with a long experience in planning and organizing tours for every needs.
Elite Travel is working for an improvement in Albanian society and working culture and deeply believes that investing in innovative and continuous education is the key to a sustainable and long-lasting business development.
All courses (1)

Our Address