CAD хэрэглээ /2018-2019-Хавар-IV. Т.Азжаргал/

Instructor

Азжаргал Төмөрхүү

Магистр

Reviews (2)

Баярсайхан Нэргүй
Билэгсайхан Баасансүрэн

Overview

Хичээлийн тодорхойлолт: Инженерийн хийцтэй зураг төслийг хавтгайн, огторгуйн түвшинд дүрслэн боловсруулах арга, аргачлалыг судална.

Хэрэглэх нөхцөл

Энэхүү хичээлийн материал нь Монгол Улсын Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургуулийн Агроэкологи Бизнесийн Сургуулийн багш Т.Азжаргалын оюуны бүтээл бөгөөд энэхүү вэбсайтаар дамжуулан манай сургуулийн онлайн сургалтанд хамрагдсанаар та хичээлийн бүхий л төрлийн материалыг цааш ямар нэг хэлбэрээр хувилах, олшруулах, түгээх, зарахгүй гэсэн нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсөн болно. Үүнтэй холбоотой асуудал Монгол Улсын зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хуулиар зохицуулагдана.

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2019

Монгол Улсын Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургуулийн

 Агроэкологи Бизнесийн Сургууль

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn