Instructor

martin Gulkas

Dobrý deň ! Volám sa Martin Guľkáš a budem vaším sprievodcom vo svete Linuxu. Pomôžem vám zoznámiť sa s Linuxom. Prečo práve Linux, pretože z Microsoftu sa stal celosvetový špehujúci nástroj pre USA. Alebo Microsoft Skynet Virus 1.0 A to sa mi osobne absolútne nepáči!! Od roku 2008 sa popri zamestnaní venujem informatike ako svoje hobby. A učaroval my Linux. Teda linuxové distribúcie konkrétne Debian pre server a Ubuntu pre desktop/laptop.Mám oficiálny certifikát lektora takže áno túto činnosť môžem vykonávať na celom slovensku. Na otázku prečo som vybral DEBIAN /UBUNTU odpovedám jednoducho vybral som takmer najstaršiu distribúciu Debian (1993) a najpoužívanejšiu distribúciu Ubuntu (2003) Ak by ste mali záujem o iné distribúcie napr Fedoru, Suse atd tak píšte sem : mghorcik@gmail.com

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

 

Hello!


I would like to welcome you to the project: Meet Linux please. The project consists of two parts:

 
The first chapter includes theory, in which we explain what exactly Linux is.

 
Later, we will practice. The practice will consist of virtualbox where you can run all our tasks, better said – yours.

 
As the title says we have a few days to deal with Linux.

1) We'll tell you why Microsoft's solutions are bad solutions.

2) We will talk about a shortened but also orig. version of Linux. And why GNU / Linux is an operating system and Linux kernel only.

3) We will tell you the history of Linux in abbreviated form, honestly it would take 4 years to write the whole history.

4) You can test your knowledge via virtualbox. But the practice is more interesting.

5) Let's get be tested after each lesson. If you answer at least half of these questions correctly, we move further.

ps for explanation of certain terms I used wikipedia, actually I used link directly to explain a concept or the introduction of the person who significantly contributed to the development of Linux / Unix etc.

For English-speaking world follow the section labeled 1.1, 2.2 , 3.3 , 4.4 , 5.5,

Autor: Martin Guľkáš

Hrubý preklad: Google translator

english corections:  Ing. Diana Guľkášová

 

Dobrý deň!


Vítam vás v projekte: Zoznámte sa s Linuxom prosím. Projekt sa  skladá z dvoch častí:

 

Tá prvá je teória. V ktorej si vysvetlíme čo to vlastne ten Linux je.

 

Tá druhá bude prax. Prax bude pozostávať z virtuallboxu a v ňom si spustíme všetky naše úlohy  teda vaše.

 

Ako už názov hovorí budeme sa pár dní zaoberať Linuxom.

1), Povieme si prečo riešenia  od Microsoftu sú zlé riešenia.

2), Povieme si skrátenú ale aj orig. verziu čo je to Linux. A prečo vlastne GNU/Linux je operační systém a LINUX iba jadro.

3),Povieme si históriu Linuxu v skrátenej forme tu dlhu reálnu by som písal asi 4 roky.

4), Virtuallbox vás preskúša s toho co viete teoreticky. Ale prax je zaujímavejšia.

5), Dáme si po každej lekcii malí test. Ak zodpoviete aspoň polovicu a viac posunieme sa ďalej.

ps pre vysvetlenie istých pojmov som použil  českú wikipediu vlastne priamo odkaz na vysvetlovaný pojem, alebo predstavenie ososbnosti ktora sa výrazne zaslúžila o vyvoj Linuxu/unixu atd 

PS : Pre anglicky hovoriaci svet následujte časti označené 1.1, 2.2, 3.3, 4.4, 5.5 , Pre preklad bol pouzitý google prekladač / translator

Course content

  • Kapitola  0  Ako by ten kurz nemal dopadnúť

  • Chapter 1 Why not use Microsoft:

  • Chapter 1.1 Why not use Microsoft

  • KAPITOLA : 2 KEĎ GNU/LINUX A LINUX NIE JE TO ISTÉ

  • CHAPTER 2.2 WHEN GNU / Linux and Linux is not the same

  • KAPITOLA: 3 HISTÓRIA LINUXU ALEBO AKO TO VŠETKO ZAČALO.

  • CHAPTER 3.3 History of Linux and how it all began?

  • KAPITOLA:  4 Linuxové distribúcie

  • CHAPTER : 4.4 Linux distributions

  • KAPITOLA : 5 Inštalácia linuxovej distribúcie ubuntu video

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn