Yrittäjyys ja yritystoiminta SÄAUT14

Instructor

Kiviaho Heli

Opettaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Yrittäjyys ja yritystoiminta on yksi pakollinen tutkinnon osa, jonka ammattitaitovaatimukset ovat seuraavat:

Opiskelija

  • osaa arvioida ja tunnistaa oman osaamisensa ja omat vahvuutensa
  • osaa ideoida omaa liikeideaa ja sen kehittämismahdollisuuksia
  • osaa arvioida mahdollisuuksiaan ryhtyä yrittäjäksi
  • osaa selvittää omia ammatillisia verkostojaan
  • osaa tunnistaa kannattavan liiketoiminnan periaatteet
  • osaa arvioida oman yrittäjyyden ja yritystoiminnan merkitystä omalle hyvinvoinnilleen ja Suomen kansantaloudelle.

Tutkinnon osan laajuus on 1 osaamispiste.

Ajallisesti 1 osaamispiste on 27 tuntia, josta osa on lähiopetusta, ja osa on itsenäistä työskentelyä.

Yhteiskuntataidot, osaaminen, arvioidaan asteikolla:

  • tyydyttävä = T1, arviointi oppimisalustalla 1/100
  • hyvä          = H2, arviointi oppimisalustalla 2/100
  • kiitettävä   = K3, arviointi oppimisalustalla 3/100
  • jos tehtävä ja tehtävänanto eivät vastaa toisiaa tai vastaus muutoin aivan puuta heinää, niin arvio on 0/100, joka tarkoittaa, että tehtävä tehdään uudella tehtävänannolla.

Tutkinnon perusteissa on määritelty, mitä pitää osata, jotta saa numerokseen T1, H2 tai K3.

Oppilaitos ei määritä arviointiasteikkoa, vaan asteikon määrittelee Opetushallitus.

Määräys on määräys, ei suositus.

Jokaisen teeman kohdalla on kerrottu, mikä on arvioinnin kohde sekä arvioinnin kriteerit.

SINULLE LUKIOLAINEN: Lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole kurssia, joka vastaisi tavoitteiltaan Yrittäjyys ja yritystoiminta -osa-alueen pakollisia osaamistavoitteita.

 

Kuva: Yrittäjät.fi

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn