Instructor

pekka.harkonen@hotmail.com Harkonen

Education • MBA (Entrepreneurship and Business Knowledge) 2010: Turku University of Applied Sciences, Finland. • Study Councellor 2006: University of Applied Sciences, Hämeenlinna Finland. • Engineer 2005: Information Technology, University of Applied Sciences, Turku Finland. • Pedagogical studies 2004: University of Tampere, Finland. • Vocational Teacher 2004: University of Applied Sciences, Hämeenlinna Finland. • Official Certificate for English Language 2003, University of Cambridge. • Official Certificate for Swedish Language 2002, Turku University, Finland. • Portfolio Specialist 1997, University of Applied Sciences, Jyväskylä Finland. • Engineer 1990: Automobile and Transportation Technics, University of Applied Sciences, Turku Finland.

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Tämä opintojakso kuuluu Turun ammattikorkeakoulun yhteisiin MOOC-opintoihin.

Sen suorittaminen on maksutonta ja kaikille avointa.

Opintojaksolla opiskelija ymmärtää yrittäjyyteen liittyvät toimet ja pystyy itsenäisesti havainnoimaan sekä ohjaamaan omaa yrittäjyysenegiaansa.

Opiskelija osaa opintojakson hyväksytysti suoritettuaan:

• Analysoida omia yrittäjyystaitojaan ja -piirteitään
• Yrityksen perustamisen  toimenpiteet yritysidean etsinnästä   ja analysoinnista vaadittaviin  muodollisiin toimenpiteisiin
• Perustaa yrityksen käytännössä
• Hoitaa  yritystoiminnan  pyörittämiseen kuuluvat  viranomais-  ym. suhteet
• Ennakoida yrittämiseen liittyviä riskejä
 
Opintojakso on avoin kaikille opiskelijoille - ja muillekin asiasta kiinnostuneille - maksutta.
Opintojakson voi suorittaa omassa tahdissaan.
Opintojakson suoritusaika on tammikuun alusta heinäkuun loppuun.

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn