Ympäristöosaaminen TOP-jaksolle

Instructor

Koreasalo Iina

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Ympäristöosaamisen kurssin suoritettuaan opiskelija osaa noudattaa ympäristölainsäädäntöä sekä toimia oman alansa laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Hän hallitsee ammattitaidon kannalta keskeisten tuotteiden elinkaaren ja osaa toimia luonnon monimuotoisuuden säilyttäen. Opiskelija osaa sopeutua ilmastonmuutokseen työ- ja toimintatapavalinnoilla. Jätteiden synnyn ehkäisy sekä energia- ja materiaalitehokkuuden huomioiminen on osa kurssin osaamistavoitteita. Opiskelijan tulee omassa toiminnassaan ottaa huomioon mahdolliset ympäristövaikutukset, kuten päästöt ilmaan, veteen tai maaperään. Opiskelijan tulee hallita oman alansa jätteiden lajittelu ja hyödyntää kierrätyksen mahdollisuus.

 

Kurssi suoritetaan tehtäviä tekemällä. Tietoa opiskelija hakee itsenäisesti tai annetuista linkeistä.

Course content

  • Kurssin teemat

  • Jätteiden lajittelu ja kierrätys

  • Toiminnan ympäristövaikutukset

  • Lainsäädännön sekä ympäristö-, laatu- ja turvallisuusjärjestelmien periaatteiden noudattaminen

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn