Instructor

Koreasalo Iina

Reviews (2)

arsim rizani
arsim rizani

Overview

Ympäristöosaamisen kurssin suoritettuaan opiskelija osaa noudattaa ympäristölainsäädäntöä sekä toimia oman alansa laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Hän hallitsee ammattitaidon kannalta keskeisten tuotteiden elinkaaren ja osaa toimia luonnon monimuotoisuuden säilyttäen. Opiskelija osaa sopeutua ilmastonmuutokseen työ- ja toimintatapavalinnoilla. Jätteiden synnyn ehkäisy sekä energia- ja materiaalitehokkuuden huomioiminen on osa kurssin osaamistavoitteita. Opiskelijan tulee omassa toiminnassaan ottaa huomioon mahdolliset ympäristövaikutukset, kuten päästöt ilmaan, veteen tai maaperään. Opiskelijan tulee hallita oman alansa jätteiden lajittelu ja hyödyntää kierrätyksen mahdollisuus.

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn