Completed

Yhteiskuntataidot SÄHKÖ16

Instructor

Kiviaho Heli

Opettaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Tähänkö ollaan tulossa - verorahat loppu, nyt on kansalla...

Kuva: Jari

Yhteiskuntataidot on yksi pakollinen tutkinnon osa, jonka ammattitaitovaatimukset ovat seuraavat:

Opiskelija

 • osaa toimia kansalaisena ja osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon
 • osaa toimia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita noudattaen
 • osaa suunnitella ja hoitaa omaa talouttaan sekä arvioida siihen liittyviä riskejä
 • hyödyntää sosiaalista mediaa aktiivisen osallistumisen keinona
 • osaa käyttää yhteiskunnan tarjoamia palveluja ja toimia kuluttajana.

Tutkinnon osan laajuus on 1 osaamispiste.

Ajallisesti 1 osaamispiste on 27 tuntia, josta osa on lähiopetusta, ja osa on itsenäistä työskentelyä.

Yhteiskuntataidot, osaaminen, arvioidaan asteikolla:

 • tyydyttävä = T1
 • hyvä          = H2
 • kiitettävä   = K3

Tutkinnon perusteissa on määritelty, mitä pitää osata, jotta saa numerokseen T1, H2 tai K3.

Oppilaitos ei määritä arviointiasteikkoa, vaan asteikon määrittelee Opetushallitus.

Määräys on määräys, ei suositus.

Jokaisen teeman kohdalla on kerrottu, mikä on arvioinnin kohde sekä arvioinnin kriteerit.

SINULLE LUKIOLAINEN: Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Yhteiskuntatieto (YH1) ja Taloustieto (YH2) vastaavat tavoitteiltaan Yhteiskuntataidot -osa-alueen pakollisia osaamistavoitteita.

 

Course content

 • KOEALUSTA

 • LUKUSUUNNITELMA

 • LUE MINUT AINA ENSIN

 • TEHTÄVIEN TEKEMINEN JAKSON AIKANA

 • TEEMA 1. Kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet sekä kansalaisvaikuttaminen

 • TEEMA 2. Yhteiskunnallinen päätöksenteko

 • TEEMA 3. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

 • TEEMA 4. Oman talouden suunnittelu ja hoitaminen

 • TEEMA 5. Sosiaalisen media hyödyntäminen

 • TEEMA 6. Yhteiskunnallinen hyvinvointi

 • TEEMA 7. Kuluttajana toimiminen ( AAO)

 • Linkkipankki

 • Artikkelit

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn