Instructor

soili lammi

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Kurssisuunnitelma Yh 4

Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni

 

Kurssi on syventävä yhteiskuntaopin kurssi. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa monipuolista ja syventävää tietoa Euroopan unionista ja sen toiminnasta, oppii toimimaan Euroopan unionin kansalaisena, tuntee Euroopan yhdentymisentarjoamia etuja ja haittoja, mahdollisuuksia ja uhkia, osaa hankkia Euroopan unionia ja kansalaisia koskevaa vertailevaa tietoa sekä ymmärtää Euroopan yhdentymisen vaikutuksen oman elämänsä ja Suomen poliittisen järjestelmän kannalta.
 

Kurssimateriaalit

Kansalainen ja Eurooppa (uud. v. 2011 painos) Edita. Arola–Aromaa ym.

                            

Kurssin arviointi:

Kurssi arvostellaan numeroin 4-10.

Kurssista järjestetään kurssikoe.

Tuntiaktiivisuus ±1, mikä sisältää tuntityöskentelyn ryhmätöineen.

Uutistenseuranta +1 hyvin suoritettuna

 

Keskeiset sisällöt:

Eurooppalainen identiteetti

Euroopan unionin kansalaisuus ja vaikuttaminen

Vallankäyttö Euroopan unionissa

Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmä

Suomi ja Euroopan unioni

Euroopan unionin alueelliset vaikutukset

Nuorten opiskelu ja työnteko EU:ssa

Euroopan unionin haasteet

EU:n laajeneminen

Yhteinen turvallisuuspolitiikka

 

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn