Instructor

Eeva Kalmanlehto

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Kurssilla tutustutaan kulttuurimaantieteen maailmaan. Tarkastelemme ihmisen toimintaan liittyviä ilmiöitä ja rakenteita. Perehdymme etenkin ihmisen toimintaan, luonnonvarojen kestävään käyttöön, tulevaisuuden haasteisiin ja alueellisiin eroihin maapallolla. Maantieteellinen tieto on ensiarvoisen tärkeää, jotta voimme ymmärtää ja osamme tulkita kriittisesti median välittämiä uutisia globaalista maailmasta ja ympäröivästä yhteiskunnasta. Kurssi antaa eväitä myös omien vaikutusmahdollisuuksien hahmottamiseen.

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn