Instructor

Tuomas Kankaanpää

FM, Aineenopettaja: hi yh ue et fi ps. Kauhavan yläkoulu ja Kauhavan lukio

Aineenopettaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

 

 

 

Kansalaisen lakitieto YH4

 

Kurssilla perehdytään Suomen oikeusjärjestyksen ja oikeuden käytön perusasioihin. Tutustutaan tärkeimpiin oikeudellisiin sopimuksiin ja tiedon lähteisiin sekä paneudutaan tavanomaisten oikeusasioiden hoitamiseen.

 

Tavoitteet

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • hallitsee perustiedot Suomen oikeusjärjestyksestä ja sen keskeisistä periaatteista

 • tuntee Suomen tuomioistuinlaitoksen ja kansalaisen kannalta merkittävät

  kansainväliset tuomioistuimet

 • osaa arvioida oikeutensa, etunsa ja velvollisuutensa kansalaisena, työntekijänä ja

  kuluttajana sekä pystyy hoitamaan itse tavanomaisimmat oikeusasiat

 • osaa etsiä ja käyttää keskeisiä oikeudellisen tiedon lähteitä

 • osaa toimia oikein ja lainmukaisesti sekä osaa soveltaa lakitiedossa hankittuja tietoja ja taitoja.

   

Keskeiset sisällöt

 

 • Lakitiedon perusteet

 • peruskäsitteet ja oikeudellisen tiedon hankkiminen

 

Kansalaisen yleisimmät oikeustoimet

 • perheoikeus

 • työoikeus

 • kuluttajansuoja

 • velka, vakuudet ja maksukyvyttömyys

 • asuminen

 • muutoksenhaku viranomaisten päätöksiin

 •  tekijänoikeudet

 •  ympäristöoikeus

  Rikos- ja prosessioikeus

 •  rikostutkinta ja syyteharkinta

 •  oikeudenkäynti ja sen vaihtoehdot

 • rangaistukset

 • kansainvälinen oikeus ja siihen vetoaminen 

 

 

 

 

 

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn