Instructor

Tuomas Kankaanpää

FM, Aineenopettaja: hi yh ue et fi ps. Kauhavan yläkoulu ja Kauhavan lukio

Aineenopettaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

 

 

Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma YH3

 

Kurssi perehdyttää Euroopan taloudelliseen ja poliittiseen yhdentymiseen ja yksittäisen kansalaisen asemaan yhdentyvässä Euroopassa ja globalisoituvassa maailmassa. Kurssi aikana opitaan seuraamaan ajankohtaisia maailman tapahtumia. Se kannustaa osallistumaan erilaisia kansainvälisen politiikan ilmiöitä koskevaan keskusteluun. Kurssin toteuttamisessa painotetaan tutkivaa oppimista, jossa hyödynnetään mediaa ja muita monipuolisia informaatiolähteitä.

 

Tavoitteet

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • hahmottaa laaja-alaisesti Euroopan unionin toimintaa sekä osaa hankkia sitä

  koskevaa vertailevaa tietoa

 •  ymmärtää vaikuttamismahdollisuutensa ja osaa toimia globaalikansalaisena

 •  osaa eritellä Euroopan yhdentymisen tarjoamia etuja ja haittoja, mahdollisuuksia

  ja haasteita

 •  osaa arvioida maailman globalisoitumisen vaikutuksia oman elämänsä ja Suomen

  taloudellisen ja poliittisen järjestelmän kannalta

 • osaa eritellä kansalaisten turvallisuuteen ja kansainväliseen turvallisuus-

  ympäristöön liittyviä uusia uhkia ja niiden ratkaisumahdollisuuksia.

 

 

Keskeiset sisällöt

 

Eurooppalaisuus ja eurooppalainen identiteetti

 • arvot, poliittiset kulttuurit ja kulttuurinen moninaisuus

 • perusvapaudet ja kansalaisuus

 • Suomi ja Pohjoismaat Euroopassa

 

Euroopan yhdentymisen tavoitteet ja toiminta

 • EU:n päätöksenteko ja yhteinen talous- ja rahapolitiikka sekä niiden haasteet

 • Suomi osana eurojärjestelmää

 •  EU:n ja lähialueiden haasteet ja mahdollisuudet

Turvallisuus ja tulevaisuuden muuttuvat haasteet

 • Suomen turvallisuusympäristö ja turvallisuuspolitiikka sekä uudet turvallisuusuhat

 • kansainvälisen yhteisymmärryksen edistäminen ja Suomi

 • globalisaatio, ympäristö, väestö ja kestävä tulevaisuus 

 

 

 

 

 

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn