Instructor

Tuomas Kankaanpää

FM, Aineenopettaja: hi yh ue et fi ps. Kauhavan yläkoulu ja Kauhavan lukio

Aineenopettaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

 

 

Suomalainen yhteiskunta YH1

Kurssi perehdyttää valtiollisiin ja yhteiskunnallisiin järjestelmiin ja niissä vaikuttamiseen. Kurssi keskittyy suomalaisen yhteiskunnan analyysiin valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteistöä ja teorioita hyödyntäen. Keskeisiä näkökulmia ovat demokratia, yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja vaikuttaminen aktiivista ja osallistuvaa kansalaisuutta korostaen.

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää suomalaisen yhteiskunnan perusrakenteet paikallisella ja valtiollisella tasolla
 • tuntee kansalaisen perusoikeudet, vaikuttamiskeinot ja -mahdollisuudet sekä kiinnostuu yhteiskunnallisesta osallistumisesta
 • pystyy tarkastelemaan yhteiskuntaa ja sen kehitystä analyyttisesti erilaisista näkökulmista
 • tuntee hyvinvointivaltion ja oikeusvaltion perusteet ja pystyy vertailemaan erilaisia hyvinvointimalleja Pohjoismaissa, Euroopassa ja muualla maailmassa
 • osaa arvioida kriittisesti yhteiskunnallista tietoa ja yhteiskunnallisten päätösten perusteita paikallisella ja valtiollisella tasolla sekä niiden vaikutuksia eri väestöryhmien ja yhteiskunnallisten toimijoiden kannalta.

 

Keskeiset sisällöt

 • Suomalaisen yhteiskunnan rakenne
 • Suomen väestön demografinen ja sosiaalinen rakenne
 • väestörakenteen muutoksiin vaikuttavat tekijät
 • Oikeusvaltio ja sisäinen turvallisuus
 • kansalaisen perusoikeudet ja velvollisuudet
 • oikeuslaitos sekä tuomio- ja järjestysvalta

Hyvinvointi ja tasa-arvo

 • hyvinvointivaltion tehtävät ja voimavarat

 • pohjoismaisen hyvinvointivaltion rahoitus, edut ja haasteet
 • yhteiskunnallinen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus
 • Valta, vaikuttaminen ja päätöksenteko
 • yhteiskunnallisen vallankäytön muodot
 • demokratia ja muut poliittiset järjestelmät
 • Suomen kunnallinen ja valtiollinen päätöksentekojärjestelmä
 • kansalaisyhteiskunnan vaikuttamiskeinot: vaalit, puolueet, järjestötoiminta ja
 • aktiivisen kansalaisuuden merkitys
 • muuttuva mediakenttä 

 

 

Course content

 • Kurssin muistiinpanot

 • Kurssikoe

 • Yhteiskuntaopin taitoja

 • Kurssin arviointi

 • Kurssisuunnitelma

 • Kotiessee

 • Johdanto - Suomi maailman paras maa?

 • Teema 1: Hyvä yhteiskunta

 • Teema 2: Väestö ja yhteiskunta

 • Teema 3: Suomi hyvinvointivaltiona

 • Teema 4: Politiikka ja puolueet

 • Teema (kotiessee): Populististen puolueiden nousu Euroopassa: 2017

 • Teema 5: Valta ja vaikuttaminen

 • Teema 6: Kansalaisjärjestöt: intressiryhmiä, joukkovoimaa ja yhteistyötä.

 • Teema 7: korkein poliittinen valta Suomessa

 • Teema 8: kunnat ja SOTE-uudistus

 • Teema 9: Suomalaisen yhteiskunnan isot muutokset

 • Kertaus

 • Linkkiapaja

 • Sovelluspankki

 • Miten vastaan yhteiskuntaopin tehtävään?

 • Miten sähköinen ylioppilaskoe vaikuttaa tehtävätyyppeihin?

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn