Vygotskin kulttuuri-historiallinen psykologia

Instructor

Jussi Silvonen

Instructor

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Keskustelu- ja opiskelualusta kulttuuri-historiallisesta psykologiasta ja erityisesti Lev Vygotskin (1896-1934) psykologiasta kiinnostuneille. Tavoitteena on yhtä hyvin tarjota osviittaa niille, jotka vasta aloittavat Vygotskiin tutustumisen kuin keskustelu- ja kommentointimahdollisuutta jo aiheeseen paneutuneillekin. Tämä kurssi tai luokka, miten tätä kutsutaankaan, varmaankin jäsentynee melko pian joidenkin keskeisten teemojen ympärille, joita voivat olla vaikka alustavasti Vygotskin elämäkerta, teorian avainkäsitteet ja niiden ajankohtaisuus, Vygotskin teosten erilaiset tulkintasuunnat maailmalla ja Suomessa, ja tietenkin ajankohtaiset sovellutukset ja edelleen kehittelyt.

Lyhyesti sanottuna - kyse on psykologiasta, joka tarkastelee ihmistä kulttuurin tuotteena ja tuottajana. Tämä yleinen lähtökohta avautuu moneen suuntaan ja monella tavalla. Siitä keskusteluissa ja teksteissä enemmän.

Olen koonnut tänne omia tekstejäni, mutta tarkoituksena on tietenkin tuottaa myös laajempaa tekstiviitekantaa opiskelun tueksi. Täällä voidaan keskustella Vygotskin teksteistä, kommentoida artikkeleita ja vaikka osallistua tekstien suomentamiseen.

Omien tekstieni painopiste on (ollut) teoriahistoriallinen, Vygotskin kulttuuripsykologian erityispiirteitä painottava ja avaava. Eteneminen soveltavampaan ja käytännöllisempään suuntaan on kaikissa kommenteissa tervetullutta.

Tässä on myös kyse Eliademyn testaamisesta, sen selvittämisestä onko tästä alustasta verkon yli jaetun opiskelun välineeksi. Mukaan ovat tervetulleita kaikki kulttuuri-historiallisesta traditiosta kiinnostuneet.

Niin - miksi Vygotski? Vastauksen etsiminen tähän kysymykseen on tietty yksi kurssin perustavoitteita.

JusSi
PsT, dosentti
Itä-Suomen yliopisto

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn