Instructor

Merja Marin

Tietotekniikan opettaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Viestinnän työväliineet kurssi 2,5 osp on ammattiopiston lliiketalouden perustutkinnon asiakaspalvelun tutkinnon osaan liittyvä kokonaisuus. 

 

Kurssin sisältö

Blogi oppimispäiväkirjana
Blogipohja tehdään ensin.
Täytetään jokaisen tunnin jälkeen, kerrot jokapäiväisestä oppimisesta kurssilla.

Google Drive tai Microsoft OneDrive / Office 365
•    kansioiden luonti
•    tiedostojen eli asiakirjojen, esitysten, taulukoiden jne. käyttö ja tallentaminen oikeaan kansioon
•    jakaminen

Word, tekstinkäsittelyohjelman käyttö
•    Wordin käyttö A- ja AB-ajokorttitasoisesti

Excel, taulukkolaskentaohjelman käyttö

  • Excelin käyttö A- ja AB-ajokorttitasoisesti
     

Projektin hallintaohjelma, Ganttproject 
•    projektin luonti
•    ryhmän luonti
•    projektin luonti
•    käyttöoikeudet 
•    aikataulut

e-lomakkeet, Google forms
•    Erilaiset lomaketoiminnot Google Formsissa
•    lomakkeiden tekeminen
•    lomakkeiden lähettäminen
•    3 erilaista täytettävää lomaketta

Sähköposti, Kalenteri ja tapaamiset
•    www.o365.luc.fi
•    Sähköposti ja kalenterin käyttö
•    Tapaamisten suunnittelusovellus
•    http://sumpli.com 

Powerpoint, esitysgrafiikkaohjelman käyttö
•    Powerpointin käyttö A-ajokorttitasoisesti
•    Harjoitustyö
•    + nettikäyttö Office 365 ohjelmalla

Muut tehtävät

  • essee yrityksestä
  • yrityksen nettisivut ilmaisohjelmilla
  • yrityksen käyntikortti Publisherilla
  • yrityksen asiakirjapohjat esim. Wordilla
  • yrityksen budjetti esim. Excelillä
  • muut työelämän sovellukset ja tehtävät

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn