Instructor

Anne-Li Tilk

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Küsitlus Google docs-ga

 1. Sisesta aadress: http://docs.google.com/ ja logi sisse. Sobib gmaili konto. Kui sa ei ole gmaili kasutaja, loo uus konto.

 2.  

   

   
   

   


  Vali vasakust servast Create New kiirmenüüst Form.

 

Sellesse kasti kirjuta küsitluse nimi, näiteks Koolielu, Saaremaa turismiobjektid

Järgmisse kasti kirjuta, mis eesmärgil seda küsitlust läbi viiakse, kes seda läbiviivad jne.

 

Järgmisena on küsimuse blokk. Question Title – siia kirjuta küsimus.

Help Text – kui soovid midagi täiendavat küsimuse kohta lisada, kui ei soovi, siis ei pea täitma.

Question Type  - saad valida küsimuse tüübi:

Küsimuste tüübid:

Uue küsimuse saad lisada ülalt vasakust nurgast Add Item alt . Kui küsimus koostatud, klõpsa nupul Done .

Kui soovid, et vastaja vastaks kindlasti küsimusele, siis pane linnuke kasti

Text – tavaline tekstiline vastus, kus vastaja saab anda tekstilise lühivastuse.

Paragraph text – samuti vaba tekstilise vastuse koht, aga pikema teksti jaoks.

Multiple choice – mitmikvalik, kus annad ise vastuse variandid ette ja vastaja saab valida ühe vastuse vahel. Uus vastusevariant ilmub kui klõpsad kastis 

 

 

Check boxes – samuti mitmikvalikuga vastused, aga vastaja saab märgistada mitut valikut

Choose from list – saad luua vastused ripploendina

Scale- skaala – vastaja saab etteantud punktide skaala järgi vastata

Course content

 • GoogleDrive

 • Küsitlus

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn