Instructor

Kaisa Ilves

Reviews (1)

Janek Klais

Overview

Tere tulemast väikelaevajuhi e-kursusele!

 

Kursuse eesmärgiks on teoreetiliste teadmiste andmine väikelaeva juhtimiseks.

Kursuse kestus on 70 akadeemilist tundi, millest kontaktõpet on 60 akadeemilist tundi ning merepraktikat purjelaeval 5 akadeemilist tundi ja mootorlaeval 5 akadeemilist tundi.

Kursus lõpeb väikelaevajuhi eksamiga komisjoni eest. Eksam koosneb kahest osast: teooriast ning praktikast. Teooriatestis on 30 küsimust, millest eksami edukaks sooritamiseks peab olema õigesti vastatud vähemalt 27 küsimusele. Teine osa on praktiline kaarditöö, mis tähendab reisi planeerimist etteantud lähte- ja sihtkoha vahel.

Väikelaeva juhil PEAVAD olema asjakohased teadmised ja oskused!

Veesõiduki juhtimiseks, millel on purjepind kuni 25 mvõi mootori võimsus kuni 25 kW, ei nõuta väikelaevajuhi tunnistust, kui veesõiduk sõidab valgel ajal ja hea nähtavuse korral merel kuni 5 meremiili kaugusel kaldast ja sisevetel kuni 9 kilomeetri kaugusel kaldast.

 

Meie õppejõud:

 

Aivar Savet - https://www.ttu.ee/asutused/mereakadeemia/taiendusope-keskus/101554/aivar-savet-2/

Peeter Vellemaa - https://www.ttu.ee/asutused/mereakadeemia/taiendusope-keskus/101554/peeter-vellemaa/

Ringo Liepkalns - https://www.ttu.ee/asutused/mereakadeemia/taiendusope-keskus/101554/ringo-liepkalns/

 

HEAD MERETAVAD

 • omastele ja tuttavatele teatatakse sõidu siht ja ajakava, samuti ka muudatustest oma plaanides
 • kaptenile ei vaielda vastu, eriti kriitilistes olukordades
 • teiste liiklejate suhtes ollakse alati tähelepanelik
 • teise veesõidukiga kohtumisel (riti kitsustes) muudab lahknemisolukorra tekkides kurssi see veesõiduk, kel manöövrit lihtsam teha, juba enne reeglite rakendumist
 • kurssi muudetakse nii, et see oleks teisele laevale nähtav ja üheselt mõistetav
 • võidu purjetamisel ei provotseerita kriitilist lähenemist, kuna teises jahis võib olla vähem kogenud roolimees
 • vette ei heideta jäätmeid, õlijääke ja käimla sisu
 • kalastajaid ei häirita
 • merel korjatakse vendrid pardale, ei jäeta poordi rippuma
 • lähedalviibijad aitavad hädasolijaid
 • merele ei minda korrast ära veesõidukiga
 • vastutulijat ja möödujat tervitatakse käeviipega
 • sõbralik ollakse ka nendega, kes seda sinu vastu ei ole

HEAD SADAMATAVAD

 • saabujal aidatakse silduda
 • seisval veesõidukil viibija aitab, kui sildutakse tema kõrvale
 • ei tekitata vöörilaineid, ka jõesadamas
 • sadamas otsitakse oma veesõiduki suurusele sobiv koht
 • kaile-pollarile otsi kinnitades arvestatakse selledga, et ka teised saaksid otsad samast innituskohast probleemideta lahti päästa
 • poile sildudes paigaldatakse vendrid ka siis, kui naaberkohad on vabad
 • pilsivett ei tühjendata sdamavette vaid kogutakse kaldamahutitesse
 • sadamas ei lärmata
 • loata ei astuta võõra laeva tekile
 • tormi või muu ohu korral kontrollitakse lisaks oma veesõidukile ka teiste kinnitusotsi
 • hoolitse selle eest, et veesõiduk oleks klaaritud ning välimuselt esteetiline
 • enne merele minekut kuula kogenud meremeeste nõuandeid
 • slipp või looduslik veeskamiskoht jäetakse vabaks
 • haagist ega seda vedavat sõidukit ei jäeta tesitele ette

 

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn