Uute tehnoloogiate kasutamine ettevõtlusõppes

Instructor

Mart Laanpere

Olen TLÜ informaatika instituudi vanemteadur

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

EETA programmist rahastatud koolituse eesmärgiks on arendada ettevõtlusõpetajate haridustehnoloogilisi pädevusi, toetamaks nende tehnoloogilisi oskusi ettevõtluse õpikeskkonna loomisel ning arendada oskusi, kuidas rakendada erinevaid veebipõhiseid keskkondi ja tööriistu ettevõtlusõppes.

Kontaktpäevad toimuvad TLÜ Haridusinnovatasioonikeskuse avatud seminariruumis T-410, kus on 40 teisaldatavat tooli, mis võimaldavad väikerühmade moodustamist. Kõigil osalejatel on kasutada süle või tahvelarvuti, kas enda poolt kaasa võetud või vajadusel HIKist laenatud. Koolituse kontaktpäevadel viiakse vähemalt 3/4 õppeprotsessist läbi väikerühmatöö vormis, kus iga väiekrühm kavandab oma innovatsiooniprojekti, loob/leiab digitaalse õppevara ja valmistab ette veebipõhise õpikeskkonna selle projekti läbiviimiseks. 
Iseseisva tööna valmistavad koolitusel osalejad kahe kontaktpäeva vahelisel ajal ette oma projekti jaoks veebipõhise õpikeskkonna koos õpijuhisega. Kontaktpäevade vahelisel perioodil jätkub koolitus veebipõhises õpikeskkonnas Eliademy, kus paikenvad õppematerjalid ja mille kaudu on võimalik esitada nii individuaalsed kodutööd kui ka rühamtööde tulemused. Iga koolitusel osaleja saab koolituse ajaks kasutada iPadi ja ligipääsu e-kursusele veebipõhises koolituskeskkonnas Eliademy.com. 

Kursuse edukalt sooritanu:

  • kirjeldab riikliku õppekava nõudeid ettevõtlusõppele ja ettevõtlikkuspädevuse arendamisele üldhariduskoolis 
  • kavandab õpistsenaariumid, milles ettevõtlusõpe ja ettevõtlikkuspädevuse arendamine on lõimitud läbiva teema “Tehnoloogia ja innovatsioon” õpetamisega põhikoolis või gümnaasiumis
  • rakendab veebipõhist õpikeskkonda ja nutiseadmeid ettevõtlusõppes
  • rakendab prototüüpimise metoodikat ettevõtlusõppes
  • teostab enesehinnangu õpetaja digipädevuste mudelist lähtudes

Kellaaeg (16.mai)

Teema/õpivorm

Lektor(id)

9.30 – 10.00

Sissejuhatus, tutvumisring, veebikeskkonda registrerumine

Mart Laanpere

10.00 – 11.00

Ettevõtlusõppe lõiming läbiva teemaga Tehnoloogia js innovatsioon: õppekava, näited elust, arutelu. Veebipõhised õpikeskkonnad, nutiseadmed ja sotsiaalmeedia ettevõtlusõppes.

Mart Laanpere

11.00 – 11.15

Paus

 

11.15 – 12.45

Digitaalse õppevara leidmine, loomine ja kureerimine ettevõtlusõppe kontekstis. Rühmade moodustamine, innovatsiooniprojekti teema valik, projekti veebikeskkonna sisseseadmine

Terje Väljataga

12.45 – 13.30

Lõuna

 

13.30 – 15.30

Mängupõhine õpe ettevõtlusega seotud pädevuste edendamiseks.

Martin Sillaots

 

Õppeotstarbelised mängud ja majandussimulaatorid: Gazillionaire, JA Titan, Segan, Tööintervjuu mäng, Õpetajatepoolsed näited

Martin Sillaots

 

 

 

 

 

Kuupäev: 23.05.2016

Teemad:
Mis on prototüüpimine, kasutajakeskne disain, teenusedisain, hackathon, Garage48, Creatlon

Prototüüpimise faas 1, faas 2. Rühmatööde esitlused.
Õpetaja haridustehnoloogiliste pädevuste hindamine.

Kellaaeg

Teema/õpivorm

Lektor(id)

9.30 – 10.00

Mis on prototüüpimine, kasutajakeskne disain, teenusedisain, hackathon, Garage48, Creatlon

Harri Tallinn

10.00 – 11.00

Prototüüpimise faas 1 (rühmatöö)

Harri Tallinn

11.00 – 11.15

Paus

 

11.15 – 12.45

Prototüüpimise faas 2 (rühmatöö)

Harri Tallinn

12.45 – 13.30

Lõuna

 

13.30 – 15.30

Rühmatööde esitlused, tagasiside, kokkuvõtted. 

Harri Tallinn, Mart Laanpere

 

Õpetaja haridustehnoloogiliste pädevuste hindamine.

Mart Laanpere

 

 

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn