Instructor

Mikko Niemelä

Psykologian, uskonnon, historian ja filosofian opettaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

TAVOITTEET
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää, miten kristillinen kirkko on muotoutunut, levinnyt ja vaikuttanut ympäristöönsä eri aikoina ja miten se on ollut vuorovaikutuksessa aikansa kulttuurin ja yhteiskunnan kanssa
 • tuntee kirkon opin rakentumisen, jumalanpalveluselämän ja taiteen vuorovaikutuksen, sekä kirkon poliittisen ja sosiaalisen merkityksen historian eri vaiheissa
 • ymmärtää, miten kristinusko vaikuttaa erilaisina kirkkokuntina eri puolilla maailmaa
 • osaa analysoida erilaisten kristillisten perinteiden ilmenemistä nykyajassa ja ymmärtää näihin sisältyvän yhteisen, ekumeenisen perustan.


KESKEISET SISÄLLÖT

 • kristillisen kirkon synty
 • alkukirkosta idän ja lännen kirkon eroon
 • lännen kirkko keskiajalla
 • idän kirkon kehitys160
 • reformaatio ja kirkkojen kehitys uudella ajalla
 • nykyinen kristikunta ja kirkkojen rooli nykyajan maailmassa
 • kirkkojen ja uskontojen välinen vuoropuhelu

 

OPPIKIRJA

 • Uusi arkki 2, Edita 2013

 

ARVOSTELU

 • Tuntiaktiivisuus, kurssikoe, ryhmätyö

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn