Instructor

Mikko Niemelä

Psykologian, uskonnon, historian ja filosofian opettaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää, miten kristillinen kirkko on muotoutunut, levinnyt ja vaikuttanut ympäristöönsä eri aikoina ja miten se on ollut vuorovaikutuksessa aikansa kulttuurin ja yhteiskunnan kanssa
 • tuntee kirkon opin rakentumisen, jumalanpalveluselämän ja taiteen vuorovaikutuksen, sekä kirkon poliittisen ja sosiaalisen merkityksen historian eri vaiheissa
 • ymmärtää, miten kristinusko vaikuttaa erilaisina kirkkokuntina eri puolilla maailmaa
 • osaa analysoida erilaisten kristillisten perinteiden ilmenemistä nykyajassa ja ymmärtää näihin sisältyvän yhteisen, ekumeenisen perustan.KESKEISET SISÄLLÖT

 • kristillisen kirkon synty
 • alkukirkosta idän ja lännen kirkon eroon
 • lännen kirkko keskiajalla
 • idän kirkon kehitys
 • reformaatio ja kirkkojen kehitys uudella ajalla
 • nykyinen kristikunta ja kirkkojen rooli nykyajan maailmassa
 • kirkkojen ja uskontojen välinen vuoropuhelu

 

OPPIKIRJA

 • Uusi arkki 2, Edita 2013

 

ARVOSTELU

 • Tuntiaktiivisuus, kurssikoe, ryhmätyö

Course content

 • 1 Miten kristinusko syntyi?

 • 2 Kristinuskon asema Rooman valtakunnassa

 • 3 Kristillisten perinteiden muotoutuminen

 • 4 Kristinuskon leviäminen ja hajaantuminen

 • 5 Lännen kirkko poliittisena vaikuttajana

 • 7 Lännen kirkko kulttuurisena vaikuttajana

 • Roomalaiskatolinen kirkko

 • Luterilainen kirkko

 • Reformoidut kirkot

 • Anglikaaninen kirkko

 • 10 Pirstoutunut kristikunta ja uusi maailmankuva

 • 11 Valistus ja kristinusko

 • 12 Tiede ja kristinusko

 • 13 Kristillinen lähetystyö

 • 14 Kirkot, teollistuminen ja sosialismi

 • 15 Kirkkojen ja kommunismin kaksinkamppailu Itä-Euroopassa

 • Ortodoksinen kirkko

 • 16 Totalitarismin uhka kirkoille Länsi-Euroopassa

 • 17 Kirkot ja valtio

 • 18 Muuttuva kristinusko

 • 19 Uskonnollisuus Yhdysvalloissa

 • Protestanttiset vähemmistöt

 • 20 Kristinusko Latinalaisessa Amerikassa

 • 21 Kristinusko Aasiassa ja Australiassa

 • 22 Afrikkalainen kristillisyys

 • Kristillisperäiset liikkeet

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn