Uskonto 1: Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä

Instructor

Mikko Niemelä

Psykologian, uskonnon, historian ja filosofian opettaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää uskonnollisten ja ei-uskonnollisten katsomusten luonnetta ja sisäistä monimuotoisuutta
 • osaa jäsentää uskontoa ilmiönä ja tuntee uskontojen tutkimusta
 • tuntee juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteisiä juuria, niiden keskeisiä piirteitä, kulttuuriperintöä ja vaikutusta yhteiskuntaan
 • osaa keskustella juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä
 • kehittää valmiuksia toimia moniuskontoisissa ja monikulttuurisissa ympäristöissä ja työelämässä.

Keskeiset sisällöt

 • uskonto ilmiönä, uskonnon määrittely ja tutkiminen
 • nykyajan uskonnollisuus, sekularisaatio, uskonnottomuus ja uskonnonvapaus
 • maailman ja Suomen uskontotilanne
 • Lähi-idän monoteististen uskontojen kulttuuritausta, synty sekä niiden keskeiset ja yhteiset piirteet
 • pyhien kirjojen synty, asema, käyttö ja tulkintatavat juutalaisuudessa, kristinuskossa ja islamissa
 • juutalaisuuden ja islamin sisäinen monimuotoisuus, etiikka, elämäntapa, suhde yhteiskuntaan eri puolilla maailmaa sekä merkitys länsimaiselle kulttuuripiirille
 • ajankohtaisia katsomusten kohtaamiseen liittyviä kysymyksiä

Oppikirja

 • Uusi arkki 1, Edita 2016

Arviointi

 • Tuntiaktiivisuus, ryhmätyö, kurssikoe, bonustehtävä

Course content

 • 1 Uskontojen maailma

 • 2 Mitä uskonto on?

 • 3 Katsomukset vastaavat perimmäisiin kysymyksiin

 • 4 Uskonto yhteisön perinteenä

 • 7 Pyhien kirjojen tulkinta ja tutkimus

 • Juutalaisten pyhät tekstit

 • Juutalaisuus

 • Kristittyjen pyhät tekstit

 • Kristinusko

 • Islamin pyhät tekstit

 • Islam

 • 13 Modernisaatio haastaa perinteen

 • 14 Uskontulkinnat hajaantuvat

 • 15 Uskonto yhteiskunnassa

 • 16 Uskontojen moninaisuus

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn