Instructor

Riikka Turtiainen

FT, Digitaalisen kulttuurin yliopistonlehtori

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Digitaalinen kulttuuri

A5 Urheilu ja sosiaalinen media (DIGU1132) 

Opintopisteet: 3
Sisältö: Kurssi koostuu kahdesta kontaktiopetuspäivästä sekä niiden väliin sijoittuvasta verkko-opetusosuudesta. Kurssin aikana opiskelijat tekevät urheiluaiheiseen tutkimusprojektiin liittyviä harjoitustehtäviä, jotka sisältävät mm. aineiston tuottamista ja tehtävien arviointia. Käsiteltävät teemat koskevat urheilukulttuurin erontekoja (esim. sukupuoli, etnisyys, seksuaalisuus) erityisesti verkkokontekstissa. Pohdittavia aiheita on esim. fyysisen ja digitaalisen ympäristön yhdistyminen urheiluaiheisissa sosiaalisen median sisällöissä.
Suoritustapa: Kontaktiopetus ja verkkokurssiosuus tehtävineen. (Kurssi on mahdollista suorittaa myös syventäviin opintoihin, ks. "Syventävien opintojen suoritus: REFERAATTI".)
Korvaavuudet: DIGU1 A3b, DIGU1 A3c
Vastuuluennoitsija(t): Riikka Turtiainen 
Kontaktiopetus:
Ke 16.3.2016 10:15 - 12:00 (ATK266)
Ke 27.4.2016 12:15 - 16:00 (ATK266)

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn