Completed

UE5 Mihin suomalainen uskoo?

Instructor

Heikki Isotalo

Valtiotieteiden maisteri (VTM) historian, yhteiskuntaopin ja uskonnon opettaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Kurssin sisältö

Syventävällä kurssilla tutustutaan suomalaisten uskonnolliseen kehi­tykseen muinaisuskosta nykypäivään. Perehdytään muinais­suomalaisen kansanuskon juuriin, kristinuskon leviämiseen ja vakiintumiseen sekä Suomen kirkkohistorian yleiseen kehityk­seen. Tarkastellaan Suomen uskonnollisen kentän historiallista kehitystä ja nykysuomen suurimpia uskonnollisia yhteisöjä. Kristillisten valtakirkkojen ohella tutustutaan herätysliikkeisiin, protestanttisiin vapaisiin suuntiin sekä kristillisperäisiin liikkeisiin. Kristillisten liikkeiden lisäksi luodaan katsaus suomen juutalaisiin, islamin asemaan suomessa, uususkonnollisiin liikkeisiin sekä Intian ja Kaukoidän uskontojen asemaan Suomessa. Kurssin aikana tarkastellaan myös uskontoihin liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä sekä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toimintaa ja vaikutusta suomalaisessa kulttuurissa ja yhteiskunnassa.

Kurssin suoritus ja arviointi

Kurssi suoritustapa on puoliksi itsenäinen, sillä luokkamuotoista kontaktiopetusta on vain puolet kurssin laskennallisesta tuntimäärästä. Osa kurssista on siis opiskeltava itsenäisesti erikseen annettujen ohjeiden mukaan. Itsenäiseen opiskeluun liittyy mm. kirjallinen esitelmä, verkkotehtäviä sekä oppikirjan itsenäistä lukemista. Kurssin aikana ilmenevissä epäselvissä kysymyksissä voi ja kannattaa kuitenkin aina ottaa yhteyttä opettajaan. Kurssiin liittyviä kysymyksiä voi lähettää joko Eliademyn tai Wilman välityksellä. Kurssin asioista voi käydä keskustelua myös muiden kurssilla olevien opiskelijoiden kanssa Eliademyn Keskustelu-palstalla.

Kurssin arvioinnin perusteena on seuraavat asiat:

  • tuntiaktiivisuus
  • verkkotehtävät
  • powerpoint-esitelmä valitusta uskonnollisesta liikkeestä
  • koearvosana

Kurssin aikataulu ja koe

Oppitunnit (19h) 17.8.-5.10.2015

Ke 19.8.      Suomalaisten uskonnollisuus nyt

Ma 24.8.      Muinaissuomalaisten maailmankuva ja uskonto

Ke 26.8.      Kristinuskon tulo Suomeen ja katolinen keskiaika

Ma 31.8.      Reformaatiosta herätysliikkeisiin

Ke 2.9.        Kirkko itsenäisessä Suomessa

Ma 7.9.        Luterilaisen kirkon toiminta ja näkemysten kirjo

Ke 9.9.        Ortodoksinen ja katolinen kirkko Suomessa

Ma 14.9.      Protestanttiset vapaat suunnat ja kristillisperäiset liikkeet

Ma 21.9.      Esoteeriset ja uususkonnolliset liikkeet

Ma 28.9.      Ei-kristilliset uskonnot Suomessa

Ma 5.10.      Koe

Ke 7.10.       Kokeen palautus

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn