Instructor

Tuomas Kankaanpää

Reaaliaineet opettaja hi yh ue et fi ps

Aineenopettaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

 

 

 

Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa UE4

 

TAVOITTEET

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• tuntee uskonnon ilmenemismuodot Suomessa muinaissuomalaisesta uskonnosta nykypäivän

uskonnollisuuteen

• ymmärtää Suomen uskonnollisista ja maailmankatsomuksellisista kysymyksistä käytyä

keskustelua ja siihen liittyviä taustatekijöitä

• osaa jäsentää Suomen uskonnollisia liikkeitä niiden toiminnan ja opillisten korostusten

näkökulmasta.

 

KESKEISET SISÄLLÖT

 

• muinaissuomalainen uskonto

• Suomen kirkkohistorian yleislinjat

• luterilainen kirkko ja muut kristilliset kirkot nykypäivän Suomessa

• ei-kristilliset yhteisöt Suomessa

• kristinuskon vaikutus suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan''

 

Oppikirja: Uusi Arkki

Arviointi: harjoitukset, pienoistutkielma / raportti

 

 

 

 

Course content

 • Oppimisympäristö

 • Kurssisuunnitelma

 • Kurssin muistiinpanot

 • Kurssikoe

 • Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa

 • 1 Suomalainen muinaisusko

 • 2 Kristinuskon tulo Suomeen ja katolinen aika (1000-1500-luvut)

 • 3 Uskonpuhdistus leviää Suomeen

 • 4 Luterilaisen ortodoksian aika

 • 5 Pietismi ja valistus tuulettavat suomalaista kristillisyyttä (1700-n.1850)

 • 6 Valtiokirkosta kansankirkoksi (n. 1850-1917)

 • 7 Kirkko itsenäisyyden aikana (1917-)

 • 8 Uskonnolliset liikkeet Suomessa

 • Linkkiapaja

 • Videomateriaaleja

 • Kurssin keskeisten käsitteiden kertausta

 • Sovelluspankki

 • Uskonnon ainereaali

 • Kertaus - kurssin rakenne

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn