Instructor

Tuomas Kankaanpää

Reaaliaineet opettaja hi yh ue et fi ps

Aineenopettaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

 

4. Uskontojen maailmat (UE4)

Opettaja: Tuomas Kankaanpää

 

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• tuntee maailmanuskontojen ominaispiirteet

• ymmärtää uskontoihin liittyvän sisäisen monimuotoisuuden ja niiden vaikutuksen ajatteluun,

kulttuuriin ja yhteiskuntaan

• ymmärtää eri uskonnoissa ilmenevien ihmiselämän peruskysymysten samankaltaisuuden ja

oppii arvostamaan muiden kulttuurien uskonnollista ja eettistä perinnettä.

 

KESKEISET SISÄLLÖT

Kurssilla käsitellään hindulaisuutta, buddhalaisuutta, Kiinan ja Japanin uskontoja, juutalaisuutta

ja islamia alla olevien teemojen näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan luonnonkansojen

uskontojen yhteisiä piirteitä.

• uskontojen levinneisyys ja kannattajamäärät

• uskontojen pyhät kirjat ja oppi

• uskontojen eettiset ohjeet

• uskontojen kultit ja rituaalit

• uskontojen suuntaukset

• uskonnot ja yhteiskunta

 

Arviointi: harjoitukset, pienoistutkielma, (kurssikoe, harjoitusten laajuudesta riippuen)

Oppikirja: Uusi Arkki

Course content

 • Oppimisympäristö

 • Kurssisuunnitelma

 • Kurssikoe

 • Kurssin muistiinpanot

 • 1 Maailmanuskonnot

 • 2 Mitä uskonto on?

 • 3 Islam

 • 4 Hindulaisuus

 • 5 Buddhalaisuus

 • 6 Juutalaisuus

 • 7 Taolaisuus

 • 8 Kungfutselaisuus

 • 9 Sintolaisuus

 • Pienoistutkielma

 • Linkkiapaja

 • Videomateriaaleja kurssin sisältöihin liittyen

 • Kurssin keskeisten käsitteiden kertausta Quizletin avulla

 • Sovelluspankki

 • Uskonnon ainereaali

 • Uskontojen luokittelu

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn