Instructor

Tuomas Kankaanpää

Reaaliaineet opettaja hi yh ue et fi ps

Aineenopettaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

 

 

 

3. Ihmisen elämä ja etiikka (UE3)

 

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• hallitsee eettisen kysymyksenasettelun ja ymmärtää elämänkysymysten ja eettisen pohdinnan

merkityksen

• saa käsitteellisiä välineitä eettisten kysymysten tarkasteluun

• ymmärtää tekevänsä päivittäin moraalisia valintoja ja tietää olevansa vastuussa ratkaisuistaan

• saa perustiedot ihmisen elämänkysymyksistä ja ajankohtaisista etiikan aiheista ja osaa kytkeä

ne uskonnon kannalta keskeisiin kysymyksenasetteluihin

• ymmärtää Raamatun yhteyden elämänkysymyksiin ja etiikkaan

• ymmärtää kristinuskon ja etiikan yhteyden, erityisesti luterilaisen etiikan keskeisen sisällön

ja kirkkojen eettisten kannanottojen taustalla olevia teologisia perusteita.

 

KESKEISET SISÄLLÖT

• ihmisen tärkeät elämänkysymykset: elämän tarkoitus, kärsimys, kuolema

• kristillinen käsitys Jumalasta, ihmisestä, luonnosta ja pelastumisesta

• hyvän ja pahan käsitteet

• kristillinen etiikka ja etiikan teoriat

• yksilöeettisiä kysymyksiä

• yhteiskuntaeettisiä kysymyksiä

 

Oppikirja: Uusi Arkki 3

Arviointi: Jatkuva näyttö, harjoitukset, esitys ja kirj. työ, kurssikoe

 

Course content

 • Oppimisympäristö Eliademy

 • Kurssisuunnitelma

 • Kurssin muistiinpanot

 • Kurssikoe

 • Kertaa

 • 1 Miksi eettisiin kysymyksiin pitää perehtyä?

 • 2 Jumalakäsitykset

 • 3 Ihminen maailmassa ja pahan ongelma

 • 4 Mitä moraali on?

 • 5 Moraaliteoriat

 • 6 Raamatun etiikka

 • 7 Kirkkokuntien etiikka

 • 8 Ihminen ja lähimmäinen

 • 9 Ihminen ja työ

 • 10 Ihminen ja yhteiskunta

 • 11 Eettisiä kysymyksiä: lapset

 • 12 Eettisiä kysymyksiä: kuolema

 • 13 Eettisiä kysymyksiä: oikeudenmukaisuus

 • 14 Eettisiä kysymyksiä: rankaiseminen

 • 15 Eettisiä kysymyksiä: luonto

 • Linkkiapaja

 • Kurssin keskeisiin käsitteisiin kertausta Quizletin avulla

 • Sovelluspankki

 • Kertaus Thinglinkin avulla

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn