Instructor

Tuomas Kankaanpää

FM, Aineenopettaja: hi yh ue et fi ps. Kauhavan yläkoulu ja Kauhavan lukio

Aineenopettaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

 

 

 

3. Ihmisen elämä ja etiikka (UE3)

 

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• hallitsee eettisen kysymyksenasettelun ja ymmärtää elämänkysymysten ja eettisen pohdinnan

merkityksen

• saa käsitteellisiä välineitä eettisten kysymysten tarkasteluun

• ymmärtää tekevänsä päivittäin moraalisia valintoja ja tietää olevansa vastuussa ratkaisuistaan

• saa perustiedot ihmisen elämänkysymyksistä ja ajankohtaisista etiikan aiheista ja osaa kytkeä

ne uskonnon kannalta keskeisiin kysymyksenasetteluihin

• ymmärtää Raamatun yhteyden elämänkysymyksiin ja etiikkaan

• ymmärtää kristinuskon ja etiikan yhteyden, erityisesti luterilaisen etiikan keskeisen sisällön

ja kirkkojen eettisten kannanottojen taustalla olevia teologisia perusteita.

 

KESKEISET SISÄLLÖT

• ihmisen tärkeät elämänkysymykset: elämän tarkoitus, kärsimys, kuolema

• kristillinen käsitys Jumalasta, ihmisestä, luonnosta ja pelastumisesta

• hyvän ja pahan käsitteet

• kristillinen etiikka ja etiikan teoriat

• yksilöeettisiä kysymyksiä

• yhteiskuntaeettisiä kysymyksiä

 

Oppikirja: Uusi Arkki 3

Arviointi: Jatkuva näyttö, harjoitukset, esitys ja kirj. työ, kurssikoe

 

Course content

 • Oppimisympäristö Eliademy

 • Kurssisuunnitelma

 • Kurssin muistiinpanot

 • Kurssikoe

 • Kertaa

 • 1 Miksi eettisiin kysymyksiin pitää perehtyä?

 • 2 Jumalakäsitykset

 • 3 Ihminen maailmassa ja pahan ongelma

 • 4 Mitä moraali on?

 • 5 Moraaliteoriat

 • 6 Raamatun etiikka

 • 7 Kirkkokuntien etiikka

 • 8 Ihminen ja lähimmäinen

 • 9 Ihminen ja työ

 • 10 Ihminen ja yhteiskunta

 • 11 Eettisiä kysymyksiä: lapset

 • 12 Eettisiä kysymyksiä: kuolema

 • 13 Eettisiä kysymyksiä: oikeudenmukaisuus

 • 14 Eettisiä kysymyksiä: rankaiseminen

 • 15 Eettisiä kysymyksiä: luonto

 • Linkkiapaja

 • Kurssin keskeisiin käsitteisiin kertausta Quizletin avulla

 • Sovelluspankki

 • Kertaus Thinglinkin avulla

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn