Completed

UE2 Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta, Ruoveden lukio

Instructor

Tuomas Kankaanpää

Reaaliaineet opettaja hi yh ue et fi ps

Aineenopettaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

http://nyt.fi/a1305893969503

 

 

Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta (UE2)

Opettaja: Tuomas Kankaanpää

 

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

- ymmärtää, miten kristillinen kirkko on muotoutunut, levinnyt ja vaikuttanut ympäristöönsä eri aikoina ja miten se on ollut vuorovaikutuksessa aikansa kulttuurin ja yhteiskunnan kanssa

- tuntee kirkon opin rakentumisen, jumalanpalveluselämän ja taiteen vuorovaikutuksen, sekä kirkon poliittisen ja sosiaalisen merkityksen historian eri vaiheissa

- ymmärtää, miten kristinusko vaikuttaa erilaisina kirkkokuntina eri puolilla maailmaa

- osaa analysoida erilaisten kristillisten perinteiden ilmenemistä nykyajassa ja ymmärtää näihin sisältyvän yhteisen, ekumeenisen perustan.

 

KESKEISET SISÄLLÖT

- kristillisen kirkon synty

- alkukirkosta idän ja lännen kirkon eroon

- lännen kirkko keskiajalla

- idän kirkon kehitys

- reformaatio ja kirkkojen kehitys uudella ajalla

- nykyinen kristikunta ja kirkkojen rooli nykyajan maailmassa

- kirkkojen ja uskontojen välinen vuoropuhelu


Oppikirja: Uusi Arkki 2: Kirkkohistoria ja kirkkotieto Edita


Arviointi: Jatkuva näyttö, harjoitukset, kurssikoe

 

 

 

 

Course content

 • Kurssille liittyminen

 • Oppimisympäristö Eliademy

 • Uutislähetys kurssin aiheesta

 • Kurssisuunnitelma

 • Kurssikoe

 • Kristinusko maailmassa tällä hetkellä - grafiikka ja tilastot

 • Kurssin muistiinpanojen runko

 • 1 Kristinuskon synty

 • 2 Kristinuskon asema Rooman valtakunnassa

 • 3 Kristillinen elämä ja ajattelu vanhalla ajalla

 • 4 Luostarilaitoksen synty

 • 5 Kristikunnan jakautuminen

 • 6 Lännen kirkko keskiajalla

 • 7 Luterilaisen kirkon synty

 • 8 Reformoidut kirkot

 • 9 Vastauskonpuhdistus / 10 Puhdasoppisuus ja pietismi

 • Kirkkohistorian merkkihenkilöt - eläytyvä kirjoitelma

 • 11 Tiede haastaa kirkon

 • 12 Kristillinen lähetystyö

 • 13 Kirkot, teollistuminen ja sosialismi

 • 14 Kirkot ja totalitarismi

 • 15 Kirkot ja valtio

 • 16 Ekumeeninen liike

 • Loppukurssin teema: Kristinusko eri maanosissa

 • 17 Uskonnollisuus Yhdysvalloissa

 • 18 Latinalainen Amerikka

 • 19 Aasia ja Australia

 • 20 Afrikkalainen kristillisyys

 • "Kristillisyys eri maanosissa" töiden käsittely

 • Linkkiapaja

 • Kertausta kurssin keskeisistä käsitteistä Quizletin avulla

 • Videomateriaaleja kurssin sisällöistä

 • Morfo - kirkkohistorian merkkihenkilöt "talking heads"

 • Kahoot -visat

 • Kertaus

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn