Instructor

Tuomas Kankaanpää

Reaaliaineet opettaja hi yh ue et fi ps

Aineenopettaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

 

 

 

Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta UE2

 

 

TAVOITTEET

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

- ymmärtää, miten kristillinen kirkko on muotoutunut, levinnyt ja vaikuttanut ympäristöönsä eri aikoina ja miten se on ollut vuorovaikutuksessa aikansa kulttuurin ja yhteiskunnan kanssa

- tuntee kirkon opin rakentumisen, jumalanpalveluselämän ja taiteen vuorovaikutuksen, sekä kirkon poliittisen ja sosiaalisen merkityksen historian eri vaiheissa

- ymmärtää, miten kristinusko vaikuttaa erilaisina kirkkokuntina eri puolilla maailmaa

- osaa analysoida erilaisten kristillisten perinteiden ilmenemistä nykyajassa ja ymmärtää näihin sisältyvän yhteisen, ekumeenisen perustan.

 

KESKEISET SISÄLLÖT

 

- kristillisen kirkon synty

- alkukirkosta idän ja lännen kirkon eroon

- lännen kirkko keskiajalla

- idän kirkon kehitys

- reformaatio ja kirkkojen kehitys uudella ajalla

- nykyinen kristikunta ja kirkkojen rooli nykyajan maailmassa

- kirkkojen ja uskontojen välinen vuoropuhelu

 

Oppikirja: Uusi Arkki 2: Kirkkohistoria ja kirkkotieto Edita
Arviointi: Jatkuva näyttö, harjoitukset, kurssikoe

 

 

 

 

 

 

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn