UE2 Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta

Instructor

Heikki Isotalo

Valtiotieteiden maisteri (VTM) historian, yhteiskuntaopin ja uskonnon opettaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

UE2-kurssin sisältö

Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta -kurssi luo jäsentyneen kokonaiskuvan kirkon ja kristinuskon yleisistä linjoista perehtymällä krisitillisen kirkon syntyyn ja kehityskaareen antiikin ajasta nykyhetkeen. Kristikunnan historiaa tutkiessa on syytä kiinnittää erityistä huomiota kirkon vuorovaikutukseen kunkin aikakauden kulttuurin ja yhteiskunnan kanssa, jonka valossa keskeiset kännekohdat ovat paremmin ymmärretävissä. Kristinuskon ja kirkon historia on samalla myös Euroopan ja länsimaisen kulttuurin historiaa.

 

Kurssin tavoitteet

Tavoitteena on, että kurssin suoritettuaan opiskelija  

  • ymmärtää, miten kiristillinen kirkko on muotoutunut, levinnyt ja vaikuttanut ympäristöönsä eri aikoina ja miten se on ollut vuorovaikutuksessa aikansa kulttuurin ja yhteiskunnan kanssa
  • tuntee kirkon opin rakentumisen, jumalanpalveluselämän ja taiteen vuorovaikutuksen, sekä kirkon poliittisen ja sosiaalisen merkityksen historian eri vaiheissa
  • ymmärtää, miten kristinusko vaikuttaa erilaisina kirkkokuntina eri puolilla maailmaa
  • osaa analysoida erilaisten kristillisten perinteiden ilmenemistä nykyajassa ja ymmärtää näihin sisältyvän yhteisen, ekumeenisen perustan

 

Kurssin suorittaminen, aikataulu ja arviointi    

Kurssin suorittaminen ja arvionti perustuu tuntiaktiivisuuteen, verkkotehtäviin, projektiesitelmiin sekä koearvosanaan.

Oppikirja: Portti 2 (Otava)                        

Oppitunnit 8.10.-26.11. (35 h)

Kurssikoe keskiviikkona 24.11.2015

Kokeen palautus torstaina 26.11.2015

Sisältö -palkista löydätte oppituntien keskeisimmät diat. Tehtävät -palkista löydätte oppituntien aiheisiin liittyvät tehtävät. Tarkistakaa säännöllisesti tehtävänannot ja muistakaa palauttaa ne aina määräpäivään mennessä.

Kurssin aikana ilmenevissä epäselvissä kysymyksissä voi ja kannattaa aina ottaa yhteyttä opettajaan. Kurssiin liittyviä kysymyksiä voi lähettää joko Eliademyn tai Wilman välityksellä. Kurssin asioista voi käydä keskustelua myös muiden kurssilla olevien opiskelijoiden kanssa Eliademyn Keskustelu-palstalla.

Kurssin arvioinnin perusteena ovat seuraavat asiat:    

  • tuntiaktiivisuus
  • verkkotehtävät
  • projektiesitelmä
  • koearvosana

 

Oppitunnit    

8.10.      Kristinusko nyt                                    

 

12.10.    Jeesus-liikkeen synty

13.10.    Vainoista valtionuskonnoksi

16.10.    syysloma

 

19.10.    Kirkon ja kultin järjestäytyminen

20.10.    Teologian ja opin kehitys

22.10.    Kirkon hajaantuminen

 

26.10.    Idän ortodoksisen kirkon kehitys

27.10.    Lännen kirkko ja kansanusko keskiajalla

29.10.    Luostarit ja katolinen oppi

 

2.11.      Paavius keskiajalla

3.11.      Reformaation alku

5.11.      Reformaation leviäminen

 

9.11.      Protestanttiset kirkot

10.11.    Katolinen reaktio

12.11.    Puhdasoppisuus ja pietismi

 

16.11.    Modernisaatio ja kirkot

17.11.    Protestanttiset vapaat suunnat

19.11.    Kansakunnat, totalitarismi ja kirkot

 

23.11.    Katolinen kirkko

24.11.    Koe

26.11.    Kokeen palautus

 

UE2-kursseja verkossa:

http://www02.oph.fi/etalukio/uskonto/kurssi2/index.html

http://opinnot.internetix.fi/fi/muikku2materiaalit/lukio/ue/ue2/index

 

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn