Instructor

Tuomas Kankaanpää

FM, Aineenopettaja: hi yh ue et fi ps. Kauhavan yläkoulu ja Kauhavan lukio

Aineenopettaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

 

 

Uskonto ilmiönä

 

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• tietää, millainen ilmiö uskonto on, ja tuntee Raamatun ominaislaadun pyhän kirjallisuuden

edustajana

• ymmärtää uskonnon yleismaailmallisen luonteen, uskonnoissa ilmenevät kysymyksenasettelut

ja uskonnon nivoutumisen kulttuuriin ja yhteiskuntaan

• saa aineksia ja käsitteellisiä välineitä oman maailmankatsomuksensa jäsentämiseen

• tuntee Raamatun vaikutuksen länsimaisessa kulttuurissa ja Raamatun tutkimuksen osana

uskonnon tutkimusta

• oppii pyhyyden ymmärtämisen avulla kunnioittamaan ihmisiä, joilla on erilainen vakaumus.

 

Kurssin keskeiset sisällöt

 • uskonnon määrittely ja tutkiminen
 • uskonnon ydinkysymykset
 • uskonto yhteisössä ja yksilön kokemuksessa
 • Raamattu pyhänä kirjallisuutena
 • yleispiirteet Raamatun synnystä ja sisällöstä
 • Raamatun tutkimus- ja tulkintatavat
 • Raamatun vaikutukset maailmankuvaan ja kulttuuriin

 

 

Course content

 • Kurssisuunnitelma

 • Kurssin muistiinpanot

 • Kurssikoe

 • Uskonnon taitoja

 • Uskonnon kurssit lukiossa

 • Teema 1: Uskonnot - mitä, miksi, missä

 • Teema 2: Uskonnolle ominaisia piirteitä

 • Teema 3: Jumalakäsityksiä

 • Teema 4: Rituaalit ja uskonnollinen kokemus

 • Teema 5: Uskonto ja kulttuurien kehitys

 • Teema 6: Modernisaatio ja uskonnon muuttuminen

 • Teema 7: Uskonnollisuus nykyään

 • Teema 8: Raamattua tutkimassa

 • Teema 9: Eksegetiikkaa

 • Linkkiapaja

 • Sovelluspankki

 • Esseevastaamisen arvioinnista

 • Esseevastaaminen esimerkki

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn