Instructor

Tuomas Kankaanpää

Reaaliaineet opettaja hi yh ue et fi ps

Aineenopettaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

 

 

1. Uskonnon luonne ja merkitys (UE1)

Opettaja: Tuomas Kankaanpää

 

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• tietää, millainen ilmiö uskonto on, ja tuntee Raamatun ominaislaadun pyhän kirjallisuuden

edustajana

• ymmärtää uskonnon yleismaailmallisen luonteen, uskonnoissa ilmenevät kysymyksenasettelut

ja uskonnon nivoutumisen kulttuuriin ja yhteiskuntaan

• saa aineksia ja käsitteellisiä välineitä oman maailmankatsomuksensa jäsentämiseen

• tuntee Raamatun vaikutuksen länsimaisessa kulttuurissa ja Raamatun tutkimuksen osana

uskonnon tutkimusta

• oppii pyhyyden ymmärtämisen avulla kunnioittamaan ihmisiä, joilla on erilainen vakaumus.

Kurssin keskeiset sisällöt

 • uskonnon määrittely ja tutkiminen
 • uskonnon ydinkysymykset
 • uskonto yhteisössä ja yksilön kokemuksessa
 • Raamattu pyhänä kirjallisuutena
 • yleispiirteet Raamatun synnystä ja sisällöstä
 • Raamatun tutkimus- ja tulkintatavat
 • Raamatun vaikutukset maailmankuvaan ja kulttuuriin

 

Oppikirja: Uusi Arkki 1  

Arviointi: Harjoitukset, oppitunnit, kurssikoe, oppimispolku, raamattuaiheiset työt

 

Course content

 • Oppimisympäristö Eliademy

 • Kurssisuunnitelma

 • Uskonnon kurssit lukiossa

 • Kurssin muistiinpanot

 • Kurssikoe

 • 1 Mitä uskonto on?

 • 2 Uskonnolle ominaisia piirteitä

 • 3 Jumalakäsityksiä

 • 4 Rituaalit ja uskonnollinen kokemus

 • 5 Uskonto ja kulttuurien kehitys

 • 6 Modernisaatio ja uskonnon muuttuminen

 • 7 Uskonnollisuus nykyään

 • 8 Raamattua tutkimassa

 • 9 Tehtävät opiskelijoiden alustusten oheen

 • 10 Raamatun tutkijana - miten lähdekritiikkiä?

 • 11 UE1 Kurssi kolmessa minuutissa

 • 12 UE1: miten sovellan käsitteistöä koetehtävässä?

 • 13 UE1: Kurssikokeen tehtävätyyppejä (15A)

 • Linkkiapaja

 • Sovelluspankki

 • Kurssin käsitteiden kertausta Quizlet

 • Kurssiin liittyvää videomateriaalia

 • Kertaus Thinglinkin avulla

 • HARJOITUS (16.5) Kurssikoe UE1 Uskonnon luonne ja merkitys 5. jakso

 • UE1 Kurssikoe (2.6.2016)

 • Esseevastaamisen arvioinnista

 • Esseevastaaminen esimerkki

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn