Instructor

Tuomas Kankaanpää

Reaaliaineet opettaja hi yh ue et fi ps

Aineenopettaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

 

 

Ohjeet myös Google docsissa, jos ne haluaa esim. tulostaa:

https://docs.google.com/document/d/14Q0ljY8smt2trQbWz2RaPDfeOfFjLfORvASyPZw5jJk/edit?usp=sharing

 

Kurssin itsenäinen suorittaminen: 

1) Tehtävät: 

a) Lue kohdasta "1 Mitä uskonto on?" Padlet-taulu uskonnon ulottuvuuksista ja vastaa kysymyksiin I-IV. 

b) Laadi käsitekartta uskonnolle ominaisista piirteistä. 

c) Kirjoita selitykset seuraaville termeille:

- maailmankuva ja maailmankatsomus

- tuonpuoleinen

- pyhä

- myytti ja mytologia

- jumalakäsitykset: teismi, monoteismi, monolatria, polyteismi, panteismi, animismi, agnostismi ja  ateismi

- pyhä kirja, kanonisointi ja kaanon

- teodikea

- riitti, rituaali, siirtymäriitti, kalendaaririitti ja kriisiriitti

- sekularisaatio

- uskonnon tieteellinen tutkiminen, uskontotiede ja teologia

- raamatun tulkintatavat: fundamentalistinen, konservatiivinen, pelastushistoriallinen, eksistentiaalinen, vapautuksen teologia ja feministinen tulkinta

- apokalypsit tai apokalyptiset kirjat

- evankeliumit

- eksegetiikka eli raamatuntutkimus

d) Kirjoita vähintään sivun mittainen essee, jossa pohdit uskonnon merkitystä: 

- yksilön

- yhteiskunnan 

- ja kulttuurin kannalta

 

2) Mediaseurantatehtävä: 

Valitse kolme (3) uutista tai uutisartikkelia, jotka liittyvät jollain tapaa uskontoon tai uskontoihin. 

Kirjoita kaikista valitsemistasi uutisista tiivistelmä, joissa yrität vastata kaikkiin tai osaan seuraavia kysymyksiä. 

- Mitä uskonnollisia ulottuvuuksia tekstistä löytyy?

- Mihin uskonnollisiin ryhmiin tai järjestöihin se liittyy?

- Argumentoidaanko tekstissä jonkun maailmankuvan puolesta tai vastustetaanko siinä jotain?

- Mihin tekstillä pyritään?

- Millä näkemyksiä perustellaan?

- Onko teksti luotettava?

- Missä se on julkaistu? Kuka sen on laatinut? 

- Löytyykö tekstistä virheitä tai epäjohdonmukaisuuksia?

 

 

1. Uskonnon luonne ja merkitys (UE1)

Opettaja: Tuomas Kankaanpää

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• tietää, millainen ilmiö uskonto on, ja tuntee Raamatun ominaislaadun pyhän kirjallisuuden

edustajana

• ymmärtää uskonnon yleismaailmallisen luonteen, uskonnoissa ilmenevät kysymyksenasettelut

ja uskonnon nivoutumisen kulttuuriin ja yhteiskuntaan

• saa aineksia ja käsitteellisiä välineitä oman maailmankatsomuksensa jäsentämiseen

• tuntee Raamatun vaikutuksen länsimaisessa kulttuurissa ja Raamatun tutkimuksen osana

uskonnon tutkimusta

• oppii pyhyyden ymmärtämisen avulla kunnioittamaan ihmisiä, joilla on erilainen vakaumus.Kurssin keskeiset sisällöt

 • uskonnon määrittely ja tutkiminen
 • uskonnon ydinkysymykset
 • uskonto yhteisössä ja yksilön kokemuksessa
 • Raamattu pyhänä kirjallisuutena
 • yleispiirteet Raamatun synnystä ja sisällöstä
 • Raamatun tutkimus- ja tulkintatavat
 • Raamatun vaikutukset maailmankuvaan ja kulttuuriin

Oppikirja: Uusi Arkki 1    

Arviointi: Harjoitukset, oppitunnit, kurssikoe, uskontoblogi

 

Course content

 • Oppimisympäristö Eliademy

 • Kurssin muistiinpanot

 • 1 Mitä uskonto on?

 • 2 Uskonnolle ominaisia piirteitä

 • 3 Jumalakäsityksiä

 • 4 Rituaalit ja uskonnollinen kokemus

 • 5 Uskonto ja kulttuurien kehitys

 • 6 Modernisaatio ja uskonnon muuttuminen

 • 7 Uskonnollisuus nykyään

 • 8 Raamatun vaikutuksia yhteiskuntaan

 • 9 Raamatun tieteellinen tutkimus

 • 10 Raamatun tulkinnat

 • 11 Vanha Testamentti

 • 12 Uusi Testamentti

 • 13 Jeesuksen elämä ja evankeliumit

 • Linkkiapaja

 • Sovelluspankki

 • Kurssin käsitteiden kertausta Quizlet

 • Kurssiin liittyvää videomateriaalia

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn