Instructor

Taina Vepsäläinen

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen

Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen

Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp

Opiskelija

 • osaa käyttää yleisimpiä tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia ja hyödyntää niiden käyttöön tarkoitettuja ohjeita ja oppaita
 • osaa suojata verkkoidentiteettiään ja yksityisyyttään
 • osaa toimia tekijänoikeus-, tietoturva- ja tietosuojaohjeiden ja -määräysten mukaisesti
 • osaa tiedostojen eri säilytys- ja lähetysmuodot.

Osaamisen arviointi

Tieto- ja viestintätekniikan sovellusten käyttäminen

Tyydyttävä T1
 • käyttää tarvitsemiaan sovelluksia mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
Hyvä H2
 • käyttää sujuvasti tarvitsemiaan sovelluksia
Kiitettävä K3
 • käyttää sovelluksia monipuolisesti eri tilanteiden ja tarpeiden mukaan

Ohjeiden ja oppaiden käyttäminen

Tyydyttävä T1
 • käyttää ohjeita ja oppaita, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
Hyvä H2
 • käyttää sujuvasti ohjeita ja oppaita
Kiitettävä K3
 • käyttää sujuvasti ohjeita ja oppaita ja ratkaisee niiden avulla erilaisia ongelmia

Verkkoidentiteetin ja yksityisyyden suojaaminen

Tyydyttävä T1
 • luo ohjattuna verkkoidentiteetin sekä arvioi sen käyttöön liittyviä riskejä ja suojautumismenetelmiä
 • valitsee ohjattuna tilanteeseen sopivan verkkoyhteyden suojaustason
 • osaa valita turvallisen tavan maksuliikenteelle kotimaassa
Hyvä H2
 • luo verkkoidentiteetin sekä arvioi sen käyttöön liittyviä riskejä ja suojautumismenetelmiä
 • valitsee tilanteeseen sopivan verkkoyhteyden suojaustason
 • osaa valita turvallisen tavan koti- ja ulkomaiselle maksuliikenteelle
Kiitettävä K3
 • luo verkkoidentiteetin, arvioi sen käyttöön liittyviä riskejä ja valitsee laitteisiin ja käyttötapoihin sopivat suojautumismenetelmät
 • valitsee erilaisiin tilanteisiin sopivan verkkoyhteyden suojaustason
 • osaa valita tilanteeseen sopivan turvallisen tavan koti- ja ulkomaiselle maksuliikenteelle

Ohjeiden ja määräysten noudattaminen

Tyydyttävä T1
 • noudattaa toiminnassaan tekijänoikeus-, tietoturva- ja tietosuojaohjeita ja -määräyksiä, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
 • noudattaa verkonkäytön etikettiä
Hyvä H2
 • noudattaa itsenäisesti tekijänoikeus-, tietoturva- ja tietosuojaohjeita ja -määräyksiä
 • noudattaa verkonkäytön etikettiä
Kiitettävä K3
 • noudattaa itsenäisesti tekijänoikeus-, tietoturva- ja tietosuojaohjeita ja -määräyksiä, pitää tietojaan ajan tasalla ja ohjaa tarvittaessa muita
 • noudattaa verkonkäytön etikettiä

Tiedostojen säilyttäminen ja lähettäminen

Tyydyttävä T1
 • osaa käyttää yleisimpiä tiedostojen säilytys- ja lähetysmuotoja.
Hyvä H2
 • valitsee tarkoituksenmukaiset tiedostojen säilytys- ja lähetysmuodot.
Kiitettävä K3
 • valitsee tarkoituksenmukaiset tiedostojen säilytys- ja lähetysmuodot huomioiden tietoturvan.

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn