Tukiprosessit työssäoppimiseen

Instructor

Kaisa Honkaharju

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Johdanto

 

Tämä verkkokurssi on laajuudeltaan 6 op

 

Kurssi on suunnattu :

A) Yrittäjälle 2op

    - Yrittäjän näkökulma työssäoppimiseen

    - Vinkkejä työnantajalle

Maahanmuuttaja työssäoppijana, työnantajan opintojakso 2op

    - Maahanmuuttaja työssäoppijana

    - Maahanmuuttaja työssäoppijana -opas työnantajalle

B) Työttömälle tai opiskelijalle 2op

    - Olemmassaoleva moniammatillinen osaaminen

    - Työssäoppiminen ammatillisessa perustutkinnossa

 

 

Työssäoppiminen avaa yrityksille ja oppilaitoksille paljon uusia ovia ja mahdollisuuksia. Yhteistyö erilaisten oppilaitosten kanssa pitää organisaatiot mukana oman alueensa elinkeinoelämän kehittäjinä sekä lisää ammatillisen koulutuksen ja kasvun merkitystä.

Tässä oppaassa tarkastellaan ilmiötä, joita liittyy maahanmuuttajana Suomeen tulleen henkilön työssäoppimiseen. Teemaa lähestytään organisaation näkökulmasta, miten esimerkiksi suomalaista työkulttuuria tehdään näkyväksi maahanmuuttajalle. Toiseksi pohditaan miten yksilötasolla maahanmuuttajan kielellinen, kulttuurinen ja ammatillinen osaaminen vaikuttavat hänen asemaansa työyhteisössä.

Oppaan toisessa osassa pohditaan, miten opiskelijan osaaminen rakentuu, mikä merkitys työssäoppimisella on ammatillisessa kehittymisessä sekä miten ammatillinen koulutus on muuttumassa enemmän työelämän tarpeita vastaavaksi.

Kolmannessa osassa käsitellään ammatilliseen koulutukseen liittyviä säädöksiä sekä työn aloittamiseen ja perehdyttämiseen liittyviä tekijöitä.

 

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn