Instructor

Merja Marin

Tieto- ja viestintätekniikan lehtori

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

 • ylläpitää tieto- ja viestintäteknistä toimintaympäristöä sekä siinä tarjottavia palveluja

Tieto- ja viestintäteknisen toimintaympäristön asennus ja ylläpitotoimet

1. Tietoliikenteen ja -verkkojen perusteet

Opisklija suunnittelee etäyhteyksien ja lähiverkon laitteistot sekä arkkitehtuurin hyödyntäen yleisimpiä tietoliikenneprotokollia.

 • tietoverkkojen tuntemus
 • lähiverkot, laitteet ja kaapelointi
 • etäyhteyksien ja lähiverkon laitteistot sekä arkkitehtuurin suunnittelu
 • avoimen lähdekoodin järjestelmät 

2. Lähiverkon toteuttaminen ja järjestelmän ylläpito

Opiskelija ratkaisee ja dokumentoi itsenäisesti ohjelmien ja laitteiden käytössä esiintyviä ongelmatilanteita valvonta-, testaus- ja helpdesk- ohjelmien avulla.

 • laitteistojen asennus ja ylläpito 
 • komentosarjojen käyttö ylläpitotehtävissä
 • laitteiston ja ohjelmiston ongelmien ratkaisu
 • työn tehostaminen ja ylläpito-ohjelmat
 • varmuuskopiointi

3. Tietoturva

Opiskelija huolehtii itsenäisesti ohjelmiston ja laitteistojen tietoturvasta ja tietoturvapäivityksistä.

 • tietosuojaa koskeva lainsäädäntö
 • tietosuoja henkilötietojen käsittelyssä
 • laitteiston tietoturva
 • tietoverkon tietoturva
 • ohjelmiston tietoturva
 • varmuuskopiointi

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn