Tietotekniikka (työnjohtaja)

Instructor

Sh.

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

 

Kurssin tavoitteet:

 

Opiskelija osaa hyödyntää tietotekniikkaa opiskelussa, työnhaussa sekä ammattiaineensa mukaisessa työssä, esimerkiksi

• Hallitsee tietokoneen käyttöjärjestelmän sekä sähköpostin peruskäytön

• Pystyy laatimaan yksinkertaisia taulukoita sekä tekemään niissä laskutoimituksia

• Hallitsee verkossa käytettävien toimisto-ohjelmistojen sekä opiskelutyötä edistävien verkkopohjaisten työkalujen peruskäytön

 

Opiskelijalla tuntee yleisimpien tietokoneohjelmistojen peruskäytön sekä osaa soveltaa niitä käytännön ammatillisessa työssä, esimerkiksi

• Osaa laatia työhakemuksen sekä ansioluettelon ja hyödyntää internetin sivustoja työnhaussa

• Osaa tuoda oman ammatillisen osaamisensa esille esitysgrafiikan avulla

 

Opiskelija pystyy itsenäisesti etsimään peruskäytössä esiintyviin ongelmiin ratkaisuja käyttöohjeiden ja internetin eri lähteiden avulla, esimerkiksi

• Osaa käyttää MS Officen help -toimintoa

• Osaa etsiä netin sivuistoilta ja keskustelupalstoilta ratkaisuja käyttöongelmiin

• Osaa tehdä jonkin uuden asian ohjeistuksen avulla, esimerkiksi seurata kirjassa kuvattua toimintoa

Course content

  • Lähiopetus 1.3.2016 , klo 8:15- 11:00

  • Lähiopetus 1.3.2016 klo 12:00 -15:30

  • Lähiopetus 2.3.2016, klo 8:15-15:30

  • Lähiopetus 14.3.2016 klo 8:15-15:30

  • Lähiopetus 17.3.2016 klo 8:15-15:30

  • 24

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn