Tekstikokonaisuus - genreen harjaantuminen

Instructor

Miia Toivio

Ohjaaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Tavoite (KIKA407)
 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
 
 • tunnistaa valitsemansa genren tyypilliset piirteet.
 • tulkita ja soveltaa niitä omassa tekstikokonaisuudessaan.
 • työskennellä pitkäjänteisesti ja itsenäisesti.
 • tuottaa laajan tekstikokonaisuuden.
 • osaa hankkia palautetta.

   

  Tavoite (KIKA408)

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • arvioida saamaansa palautetta.
  • muokata tekstikokonaisuuttaan sen pohjalta.
  • arvottaa omaa tekstiään suhteessa valittuun genreen.

  Kirjallisuutta (esim.):

  • Elbow, P. 2000. Everybody can write. New York & Oxford: Oxford University Press.
  • Sharples, M. 1999. How we write. Lontoo & New York: Routledge.
  • Svinhufvud, K. 2007. Kokonaisvaltainen kirjoittaminen. Helsinki: Tammi, 63-100.
  • Lyytikäinen, Pirjo 2005. Esipuhe: lajit kirjallisuudessa. Teoksessa Lyytikäinen, Nummi & Koivisto (toim.) Lajit yli rajojen. Suomalaisen kirjallisuuden lajeja. SKS Helsinki, s. 7-23.
  • Huhtala, Liisi 2006. Kuria ja kurittomuutta: hieman lajeista ja kaanonista. Teoksessa Hypén, Kaisa (toim.) Fiktiota! Levottomat genret ja kirjaston arki. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, s.67-84.
  • Pettersson, Bo 2006. Kirjallisuuden lajien teorioista ja käytännöstä. Teoksessa Anne Mäntynen, Susanna Shore & Anna Solin (toim.) Genre - tekstilaji. Helsinki: SKS, s. 151-164.
  • Lajiteorioista kiinnostuneet, ks. myös esim. Alastair Fowler, Kinds of literature tai Modern genre theory, toim. David Duff; jälkimmäisen teoksen pohjalta voi syventyä vielä syvemmin esim. Gerard Genetten, Mihail Bahtinin tai Tzvetan Todorovin lajiajatteluun, jos on tosihevistä kirjallisuudentutkimuksesta kiinnostunut.
  • Romaanin historiasta kiinnostuneille voi suositella myös Romaanin historian ja teorian kytköksiä -artikkelikokoelmaa.

   

  Opiskelutapa:

  Tekstiseminaari ja itsenäinen työskentely

  Arviointi: 

  KIKA407 A suoritetaan hyväksytysti, KIKA408 B arvioidaan arvosanalla 1-5. Hyväksytty suoritus tarkoittaa vähintään arvosanaa 3, joten myös A-osuuden tehtävät vaikuttavat kokonaisarvosanaan.

  Course content


  Request invitation

  Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

  Get Started

  Interested? Start your first course right now.

  There is more to learn