Teks, pilt ja video õppematerjalina kodutööd

Instructor

Palmi Rätte

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Koolituse eesmärgiks on teemadest lähtuvalt anda ülevaade ja viia läbi praktikumid pildi ja teksti kujundamise ja videote kasutamise, salvestamise, töötlemise ja levitamise osas õppematerjalide koostamisel. Koolituse materjalide ja õppijate iseseisvate tööde väljatöötamisel tuginetakse kvaliteetse e-kursuse õppematerjalidele esitatavatest põhinõuetest. Koolitusel on 2 praktikumi vormis kontaktpäeva. Need toimuvad 13. ja 14. aprill kell 10.00 kuni 15.00 Tallinna Ülikoolis ruumis A-213.

Koolitusel käsitletavad teemad:
  • E-õppe sisule esitatavd üldnõuded, autorite õigused ja sisulitsentsid;
  • Õppematerjalide repositooriumid ja levitamine veb 2.0 vahendite abil;
  • Õppematerjalide otsimine ja kasutamine autorite õigusi arvestades;
  • Teksti kujundamine, praktilised harjutused;
  • Pildi kujundamine, praktilised harjutused.
  • Õppevideote liigid, riistvara ja tarkvara; näiteid õppevideotest, analüüs.
  • Videoklipi jäädvustamiseks tehniliste ja tarkvaraliste lahenduste valimine;
  • Videoklipi filmimise ja töötlemise põhitõed;
  • Videoklipi salvestamine ja üleslaadimine YouTube või Vimeo keskkonda;
  • Õppematerjalide jagamine ja levitamine, litsentsi valik, Creativ Common
Koolituse edukal läbimisel omandatavad õppejõudude/õpetajate haridustehnoloogilised pädevused:

Valib ja kasutab erinevaid IKT vahendeid ning nende võimalusi õppeprotsessis lähtuvalt konkreetsetest õppetegevustest ja õppijate õpistiilidest.

C.1.4. Juhendab õppijate koostöös toimuvat teadmusloomet veebikeskkonnas vähemalt ühe meetodi kohaselt.

Kasutab sobivaid IKT võimalusi lähtuvalt oma õppe-, teadus- või arendustöö eesmärkidest.

Järgib autoriõigust ja litsentsitingimusi teiste autorite teoste kasutamisel.

 

 

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn